Điều kiện để áp dụng thành công tiêu chuẩn ISO 31000

Điều kiện để áp dụng thành công tiêu chuẩn ISO 31000

Sự ra đời của tiêu chuẩn ISO 31000 giúp tất cả các doanh nghiệp và thậm chí các tổ chức phi lợi nhuận trang bị những nguyên tắc và hướng dẫn cho quá trình quản lý rủi ro một cách hiệu quả. Để áp dụng thành công tiêu chuẩn ISO 31000, hướng tới ngăn ngừa, quản lý tốt nhất các rủi ro có thể xảy ra, doanh nghiệp cần nắm rõ 4 điều kiện:
Cục Thuế TP. Hà Nội lựa chọn ngẫu nhiên 19 chủ nhân của "Hóa đơn may mắn"

Cục Thuế TP. Hà Nội lựa chọn ngẫu nhiên 19 chủ nhân của "Hóa đơn may mắn"

Ngày 25/10/2022, Cục Thuế TP. Hà Nội tổ chức Chương trình lựa chọn hóa đơn may mắn dành cho những hóa đơn hợp lệ phát sinh trong quý II/2022. Dưới sự chứng kiến của Hội đồng giám sát, ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã thực hiện bấm nút lựa chọn ngẫu nhiên được 19 hóa đơn may mắn quý II/2022.
Điều kiện vận dụng kế toán công cụ tài chính phái sinh

Điều kiện vận dụng kế toán công cụ tài chính phái sinh

Công cụ tài chính phái sinh là một công cụ tài chính hoặc một hợp đồng, gồm các hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai. Chuẩn mực Kế toán quốc tế - IAS 32 - Công cụ tài chính phái sinh ra đời và có hiệu lực thi hành từ 01/01/1996. Ở Việt Nam, hệ thống các văn bản pháp lý liên quan đến kế toán Công cụ tài chính phái sinh hiện hành do Bộ Tài chính ban hành như Chuẩn mực kế toán VAS 01, VAS 10, VAS22 và Ngân hàng Nhà nước ban hành (dành cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng). Tuy nhiên, hệ thống pháp lý cần được hoàn thiện nên để doanh nghiệp nói chung và người làm kế toán nói riêng có thể vận dụng được kế toán công cụ tài chính phái sinh.
Điều kiện nào để sử dụng hóa đơn điện tử?

Điều kiện nào để sử dụng hóa đơn điện tử?

Từ ngày 01/7/2022, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh sẽ sử dụng hóa đơn điện tử. Điều kiện nào để sử dụng hóa đơn điện tử là vẫn đề được nhiều người quan tâm.
Điều kiện nào để Kế toán viên chuyên nghiệp ASEAN hành nghề tại Việt Nam?

Điều kiện nào để Kế toán viên chuyên nghiệp ASEAN hành nghề tại Việt Nam?

Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1529/QĐ-BTC ngày 09/8/2021 về Quy chế đánh giá đối với kế toán viên chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN. Có hiệu lực từ ngày ký, Quy chế này được xây dựng trên các cam kết của Việt Nam tại thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ kế toán, kiểm toán trong ASEAN.