Xử lý nghiêm các đại lý bảo hiểm vi phạm quy định của pháp luật

Gia Hân

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) vừa có Văn bản số 453/QLBH-NT gửi các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ về việc tăng cường kiểm soát hoạt động của các doanh nghiệp.

Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp tăng cường rà soát, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng.
Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp tăng cường rà soát, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho biết, trước thông tin phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng về chất lượng tư vấn, hỗ trợ giao kết hợp đồng bảo hiểm của các đại lý bảo hiểm nhân thọ, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm, đánh giá chất lượng tư vấn, giới thiệu, chào bán sản phẩm bảo hiểm của đại lý bảo hiểm.

Bên cạnh đó, yêu cầu đại lý cung cấp các thông tin về sản phẩm bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm đầy đủ, chính xác cho bên mua bảo hiểm. Các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phải nghiêm túc xử lý trách nhiệm của đại lý bảo hiểm trong trường hợp vi phạm quy định của pháp luật khi thực hiện hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp bảo hiểm.

Tại Văn bản số 453/QLBH-NT, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cũng yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm rà soát, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, quy định nội bộ, chính sách về quản trị rủi ro, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Theo đó, khi phát sinh các khiếu nại của khách hàng, doanh nghiệp bảo hiểm phải chủ động làm việc, giải quyết các khiếu nại của khách hàng. Ngoài ra, trường hợp khách hàng có phản ánh qua các cơ quan thông tấn báo chí về việc ký kết và thực hiện hợp đồng thì doanh nghiệp bảo hiểm phải chủ động phản hồi thông tin khách quan, minh bạch đến các cơ quan thông tấn báo chí.

 

Vừa qua, trước vụ việc mua bảo hiểm của bà Nguyễn Thị Ngọc Lan phản ánh về giao kết hợp đồng bảo hiểm với Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MVI (Công ty MVI), Bộ Tài chính đã có công văn gửi Công ty MVI thực hiện rà soát các thông tin về hợp đồng bảo hiểm giao kết với bà Nguyễn Thị Ngọc Lan và quá trình tư vấn của đại lý bảo hiểm; việc công bố thông tin cho khách hàng khi thay đổi chủ đầu tư và đổi tên doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật; công tác dịch vụ và chăm sóc khách hàng đối với các hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực...