Đẩy nhanh xác nhận doanh nghiệp chế xuất đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan

Minh Hà

Với các giải pháp thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp chế xuất (DNCX) đáp ứng điều kiện về kiểm tra, giám sát hải quan theo Nghị định số 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ, đến nay, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực về công tác này.

Đến nay đã có nhiều doanh nghiệp chế xuất đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định.
Đến nay đã có nhiều doanh nghiệp chế xuất đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định.

Ngày 11/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 18/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có hiệu lực thi hành từ ngày 25/4/2021.

Theo đó, khoản 10 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP quy định cụ thể về điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan và áp dụng chính sách thuế đối với DNCX là khu phi thuế quan.

Triển khai thực hiện Nghị định số 18/2021/NĐ-CP, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 247/QĐ-TCHQ ngày 2/3/2022 quy định về cách thức kết nối, trao đổi dữ liệu hệ thống camera giám sát của DNCX với cơ quan hải quan; ban hành Công văn số 697/TCHQ-GSQL ngày 2/3/2022, Công văn số 730/TCHQ-GSQL ngày 4/3/2022 và Công văn số 358/GSQL-GQ2 ngày 22/3/2022 hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện.

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn trên, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố đã gấp rút “vào cuộc” triển khai và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Theo Cục Hải quan Đà Nẵng, đến nay, đơn vị đã thực hiện kiểm tra và xác nhận đối với 31 DNCX đáp ứng đủ điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan, còn 1 DNCX không xác nhận do đang thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình từ DNCX sang DN không hưởng chế độ chính sách DNCX.

Cục Hải quan Đà Nẵng cho biết, đạt được kết quả trên là do Lãnh đạo Cục luôn bám sát kế hoạch thời gian triển khai; đồng thời, chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các DNCX trên địa bàn sớm hoàn thiện các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định.  

Để đảm bảo việc kiểm tra, giám sát hải quan đối với các DNCX chấp hành và tuân thủ đúng các nội dung quy định, Cục Hải quan Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện niêm yết văn bản tại trụ sở cơ quan hải quan; tổ chức các hội nghị theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến, gửi email, gửi văn bản thông báo, đến làm việc trực tiếp để trao đổi thông tin, hướng dẫn cụ thể đối với đại diện theo pháp luật, hoặc người được ủy quyền đại diện theo pháp luật của DNCX đảm bảo tất cả các DNCX trên địa bàn quản lý đều cập nhật được các quy định mới.

Trong khi đó, theo Cục Hải quan TP. Hà Nội, hiện đơn vị đang quản lý 206 DNCX, trong đó đã có 201 DN đã đáp ứng điều kiện về kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP. Trong khi đó, 5 DN chưa đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP là do đã dừng hoạt động hoặc xin chuyển đổi sang DN thường.

Theo thống kê của Cục Hải quan TP. Hải Phòng, đến nay đã có 345/357 DNCX trên địa bàn Thành phố đáp ứng điều kiện về kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP. Còn 11 DN tạm dừng hoạt động làm thủ tục giải thể phá sản, bỏ trốn mất tích.

Ngoài ra, có 1 DN không đáp ứng điều kiện về kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP và đã có văn bản gửi cơ quan hải quan thông báo việc tạm dừng hoạt động và chuyển đổi loại hình DN không hưởng chính sách đối với DNCX.

Bên cạnh 3 đơn vị trên đã hoàn thành điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định Nghị định số 18/2021/NĐ-CP, hiện các Cục Hải quan địa phương khác đã và đang gấp rút đẩy nhanh việc xác nhận DNCX đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định.

Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP đã bổ sung Điều 28a quy định về điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan và áp dụng chính sách thuế đối với DNCX là khu phi thuế quan. Theo đó, Nghị định quy định rõ, DN cần có hàng rào cứng ngăn cách với khu vực bên ngoài; có cổng/cửa ra, vào đảm bảo việc đưa hàng hóa ra, vào DNCX chỉ qua cổng/cửa.

Có hệ thống camera quan sát được các vị trí tại cổng/cửa ra, vào và các vị trí lưu giữ hàng hóa ở tất cả các thời điểm trong ngày (24/24 giờ, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ); dữ liệu hình ảnh camera được kết nối trực tuyến với cơ quan hải quan quản lý DN và được lưu giữ tại DNCX tối thiểu 12 tháng.