Giải pháp nâng cao khả năng sinh lời của các doanh nghiệp xây dựng trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Giải pháp nâng cao khả năng sinh lời của các doanh nghiệp xây dựng trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Mức độ tác động nặng nề của dịch Covid-19 lên doanh nghiệp và khó khăn của dòng tiền đã ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống còn của doanh nghiệp Việt Nam đặc biệt là trong lĩnh vực ngành nghề xây dựng. Các doanh nghiệp xây dựng vốn chưa kịp hồi phục sau hậu khủng hoảng kinh tế năm 2018 thêm ảnh hưởng của dịch COVID-19 và thị trường bất động sản trong nước có những thăng trầm nhất định đã ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp xây dựng.
Chờ đợi ngành xây dựng "bứt phá"

Chờ đợi ngành xây dựng "bứt phá"

Mặc dù kết quả kinh doanh 2021 của doanh nghiệp xây dựng chưa thực sự ấn tượng, song nhóm ngành này vẫn được kỳ vọng tăng trưởng mạnh trong năm nay nhờ các yếu tố như đầu tư công, giá thép giảm và sửa đổi Luật.
Kế toán trách nhiệm xã hội tại các doanh nghiệp xây dựng ở Việt Nam

Kế toán trách nhiệm xã hội tại các doanh nghiệp xây dựng ở Việt Nam

Doanh nghiệp và xã hội là các thực thể có mối quan hệ hai chiều, mật thiết với nhau. Doanh nghiệp nhận các lợi ích từ xã hội, được xã hội tạo các điều kiện cần thiết để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, do đó cần thực hiện các trách nhiệm đối với xã hội. Đây là thuật ngữ phổ biến trên thế giới, tuy nhiên vẫn còn tương đối mới mẻ ở Việt Nam.