Doanh nghiệp Thanh hóa chú trọng đổi mới, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm

Nguyễn Linh

Tỉnh Thanh Hóa đang thực hiện nhiều giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp trên địa bàn đổi mới, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm để phát triển.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tỉnh Thanh Hóa hiện có trên 20.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Trước sự phát triển vũ bão của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, máy móc, công nghệ hiện đại đang ngày càng thể hiện vai trò quyết định đối với việc tăng năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa cũng như thúc đẩy sự phát triển bền vững của mỗi doanh nghiệp. Nhận thức rõ được vấn đề này, nhiều doanh nghiệp tại Thanh Hóa đang chú trọng nâng cao năng suất chất lượng, xem đây là chìa khóa quan trọng để phục hồi sản xuất, kinh doanh, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Đặc biệt, trong bối cảnh phục hồi lại sản xuất kinh doanh sau đại dịch COVID-19, các doanh nghiệp ngày càng nhận thức được tầm quan trọng của việc đầu tư đổi mới, cải tiến hệ thống máy móc thiết bị, áp dụng công nghệ hiện đại để tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, bứt phá, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

Cùng với sự chủ động của doanh nghiệp, tỉnh Thanh Hóa cũng triển khai nhiều giải pháp khuyến khích doanh nghiệp đổi mới, đầu tư công nghệ như Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 – 2025. Các chương trình khuyến công quốc gia, khuyến công địa phương về hỗ trợ đổi mới máy móc thiết bị cho doanh nghiệp; Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm... Nhờ đó, các doanh nghiệp đều từng bước ổn định sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất chất lượng hơn giai đoạn trước.

Có thể thấy, tại Thanh hóa, dư địa và cơ hội để doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao chuỗi giá trị và cạnh tranh là rất lớn. Doanh nghiệp cần chủ động nắm bắt, tìm hiểu các thông tin về công nghệ, cân đối nguồn lực tài chính, nhân lực để bắt kịp với xu thế phát triển của công nghệ, tạo đòn bẩy nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.