Đầu tư ngân sách nhà nước phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Đồng bằng sông Hồng

Đầu tư ngân sách nhà nước phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Đồng bằng sông Hồng

Nông nghiệp công nghệ cao được coi là bước đột phá về năng suất, chất lượng nông sản nhờ ứng dụng những công nghệ mới, tiên tiến vào sản xuất. Đây là định hướng phát triển nhằm tăng lợi thế cạnh tranh cho ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung và vùng Đồng bằng sông Hồng nói riêng trong bối cảnh hội nhập quốc tế và thích ứng với tình hình biến đổi khí hậu hiện nay. Bài viết nghiên cứu đầu tư ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Đồng bằng sông Hồng nhằm hỗ trợ, thúc đẩy, khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Nâng cao tính tự lực, tự cường của các địa phương trong Vùng Đồng bằng sông Hồng

Nâng cao tính tự lực, tự cường của các địa phương trong Vùng Đồng bằng sông Hồng

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị lần thứ nhất của Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng diễn ra sáng 20/7 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, Hội đồng điều phối Vùng không làm thay việc của cấp ủy, chính quyền các địa phương, mà tập trung đôn đốc, kiểm tra, xử lý các vấn đề còn vướng mắc, nâng cao tính tự lực, tự cường của các địa phương góp phần phát triển Vùng, phát triển đất nước.
Hệ thống điểm bán lẻ hàng tiêu dùng thiết yếu của doanh nghiệp Việt Nam ở khu vực nông thôn đồng bằng sông Hồng

Hệ thống điểm bán lẻ hàng tiêu dùng thiết yếu của doanh nghiệp Việt Nam ở khu vực nông thôn đồng bằng sông Hồng

Bài viết sử dụng dữ liệu thứ cấp và kết quả khảo sát doanh nghiệp, phỏng vấn chuyên gia để nghiên cứu thực trạng và khuyến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống điểm bán lẻ hàng tiêu dùng thiết yếu của doanh nghiệp Việt Nam ở khu vực nông thôn đồng bằng sông Hồng.
Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng bằng sông Hồng

Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng bằng sông Hồng

Phát triển nguồn nhân lực là một trong những yếu tố tố quan trọng quyết định sự phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia hay vùng lãnh thổ. Trong những năm qua, vùng Đồng bằng sông Hồng đã chú trọng phát triển nguồn nhân lực, tuy nhiên, chất lượng nguồn nhân lực chưa đảm bảo yêu cầu phát triển của Vùng, đặc biệt trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Bài viết phân tích thực trạng nguồn nhân lực vùng Đồng bằng sông Hồng và đưa ra một số giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thời gian tới.