Hoàn thành xuất cấp vật tư, trang thiết bị trước thời hạn

Hoàn thành xuất cấp vật tư, trang thiết bị trước thời hạn

Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Đông Nam Bộ vừa hoàn thành trước thời hạn xuất cấp vật tư, trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đảm bảo đủ số lượng, tốt về chất lượng.
Kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết về phát triển vùng Đông Nam Bộ

Kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết về phát triển vùng Đông Nam Bộ

Ngày 16/01/2023, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 43/QĐ-BTC về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 154/NQ-CP của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Bộ Tài chính ban hành kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết về phát triển vùng Đông Nam Bộ

Bộ Tài chính ban hành kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết về phát triển vùng Đông Nam Bộ

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 43/QĐ-BTC về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 154/NQ-CP của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Bộ Tài chính tham dự Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết về vùng Đông Nam Bộ

Bộ Tài chính tham dự Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết về vùng Đông Nam Bộ

Sáng 23/10/2022, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính, Đại diện Đảng ủy Bộ Tài chính, lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ... tham dự Hội nghị này theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu trụ sở cơ quan Bộ Tài chính.
Tác động của đầu tư vào cơ sở hạ tầng đối với tăng trưởng kinh tế tại Đông Nam Bộ

Tác động của đầu tư vào cơ sở hạ tầng đối với tăng trưởng kinh tế tại Đông Nam Bộ

Bài viết đánh giá tác động của đầu tư vào cơ sở hạ tầng lên tăng trưởng kinh tế tại khu vực Đông Nam Bộ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các yếu tốgồm: Độ mở kinh tế (OP); Tỷ lệ vốn đầu tư khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên GDP (IF); Tỷ lệ đô thị hóa (UR); Lực lượng lao động (LAF); Tổng chi tiêu công (PE); Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và Tổng thu ngân sách nhà nước (TBR)... đều ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế, trong đó 2 biến OP đạt kết quả âm nên ảnh hưởng ngược hướng với tăng trưởng kinh tế và những nhân tố khác có kết quả dương lại ảnh hưởng cùng chiều đến tốc độ tăng trưởng kinh tế. Yếu tố Lạm phát (INF) không ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế do có giá trị P-Value là 0.953 > 0.05. Trên cơ sởđó, tác giảđề xuất giải pháp nhằm phát huy tác động tích cực của đầu tư vào cơ sở hạ tầng lên tăng trưởng kinh tế tại khu vực Đông Nam Bộ.
Tạo cơ chế, chính sách phát triển nhanh, bền vững cho đầu tàu kinh tế cả nước

Tạo cơ chế, chính sách phát triển nhanh, bền vững cho đầu tàu kinh tế cả nước

Sau thời gian thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW ngày 29/8/2005 và Kết luận số 27-KL/TW ngày 2/8/2012 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, các địa phương trong khu vực đã có những chuyển biến rất tích cực trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, quá trình phát triển của vùng còn bộc lộ nhiều khó khăn, hạn chế, nhất là trong đại dịch COVID-19 vừa qua.
Tuổi thọ người Việt qua 30 năm

Tuổi thọ người Việt qua 30 năm

Theo thống kê từ năm 1989 đến nay, tuổi thọ trung bình của người Việt tăng 8,4 tuổi. Người dân miền Đông Nam Bộ sống thọ nhất nước... Trong đó, người dân Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh có tuổi thọ trung bình giai đoạn 2016 - 2020 là 76,5 tuổi, cao nhất cả nước. Trong khi đó người dân các tỉnh Lai Châu, Kon Tum, Hà Giang đang thấp nhất nước.
​Mức tăng trưởng của Bình Phước cao nhất khu vực Đông Nam Bộ

​Mức tăng trưởng của Bình Phước cao nhất khu vực Đông Nam Bộ

Cục Thống kê tỉnh Bình Phước cho biết, năm 2021, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRPD) tỉnh Bình Phước đạt gần 46.200 tỷ đồng, tăng hơn 6,3% so với năm 2020. Với kết quả này, Bình Phước là địa phương có mức tăng trưởng cao nhất khu vực Đông Nam bộ và cao thứ 20 cả nước trong năm nay.