Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ:

Hoàn thành xuất cấp gần 130 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh 2 tỉnh

Minh Hà

Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Đông Nam Bộ vừa hoàn thành xuất cấp, vận chuyển và bàn giao 129,57 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2022 - 2023 tại 2 tỉnh (Bình Phước và Tây Ninh) đảm bảo an toàn, đủ về số lượng, chất lượng.

Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ vừa hoàn thành xuất cấp, bàn giao gần 130 tấn gạo hỗ trợ học sinh 2 tỉnh (Bình Phước và Tây Ninh)
Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ vừa hoàn thành xuất cấp, bàn giao gần 130 tấn gạo hỗ trợ học sinh 2 tỉnh (Bình Phước và Tây Ninh)

Thực hiện Quyết định số 82/QĐ-TCDT ngày 28/2/2023 và Quyết định số 162/QĐ-TCDT ngày 4/5/2023 của Tổng cục DTNN về xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2022 - 2023, Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ đã xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ xuất cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Phước và Tây Ninh.

Để bảo đảm việc xuất cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2022 - 2023 kịp thời, đúng quy định, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước và Tây Ninh lập kế hoạch, phương án và thời gian tiếp nhận gạo tại trung tâm các huyện, thành phố theo quyết định phân bổ của UBND hai tỉnh này.

Cùng với đó, đơn vị ban hành quyết định giao nhiệm vụ xuất gạo hỗ trợ cho Chi cục DTNN Bình Dương; thành lập Ban chỉ đạo, tổ giao nhận theo quy định; thực hiện lấy mẫu, kiểm tra chất lượng gạo trước khi xuất kho; chuẩn bị trang thiết bị, nhân lực, lựa chọn nhà thầu vận chuyển, bốc xếp để đảm bảo kế hoạch xuất hỗ trợ được thực hiện đúng thời gian, tiến độ.

Với tinh thần trách nhiệm của tập thể, công chức, người lao động của Cục, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo các huyện, thị xã của hai địa phương, trong các ngày 13/4 và 11/5/2023, Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ đã hoàn thành giao nhận 115,89 tấn gạo cho tỉnh Bình Phước và 13,68 tấn gạo cho tỉnh Tây Ninh từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho học sinh học kỳ II năm học 2022 - 2023 đảm bảo đúng đối tượng, đủ số lượng, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và thời gian quy định.

Trong những năm qua, chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ đã được Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ triển khai kịp thời và được các địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Bởi vì, chính sách này đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo điều kiện cho con em các gia đình ở vùng đặc biệt khó khăn, gia đình thuộc diện hộ nghèo vững bước đến trường.

Ý nghĩa hơn, chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh còn giúp các trường làm tốt công tác huy động học sinh đến lớp, hạn chế đến mức thấp nhất số học sinh bỏ học, tạo chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương.