Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ:

Hoàn thành xuất cấp vật tư, trang thiết bị trước thời hạn

Hà Anh

Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Đông Nam Bộ vừa hoàn thành trước thời hạn xuất cấp vật tư, trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đảm bảo đủ số lượng, tốt về chất lượng.

Cán bộ, công chức Cục DTNN ku vực Đông Nam Bộ tổ chức xuất cấp vật tư, thiết bị cho Quân đoàn 4.
Cán bộ, công chức Cục DTNN ku vực Đông Nam Bộ tổ chức xuất cấp vật tư, thiết bị cho Quân đoàn 4.

Thực hiện Quyết định số 71/QĐ-TCDT ngày 22/2/2023 và Quyết định số 104/QĐ-TCDT ngày 17/3/2023 của Tổng cục DTNN, Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ đã ban hành các Quyết định số 30/QĐ-CDTĐNB ngày 23/2/2023, Quyết định số 51/QĐ-CDTĐNB ngày 20/3/2023 về việc xuất cấp không thu tiền 5 mặt hàng từ nguồn dự trữ quốc gia (gồm nhà bạt, phao tròn cứu sinh, phao áo cứu sinh, chiếu bè nhẹ cứu sinh, máy bơm nước chữa cháy) để xuất cấp cho Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Để đảm bảo thực hiện việc xuất cấp vật tư đảm bảo đúng chủng loại, quy định, Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ đã tích cực phối hợp với đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận trang thiết bị để thực hiện việc xuất cấp hàng dự trữ quốc gia.

Nhờ đó, đến nay, Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ đã hoàn thành việc xuất cấp 30 bộ nhà bạt 24,75 m2; 3.000 chiếc phao tròn cứu sinh; 5.499 chiếc phao áo cứu sinh; 100 chiếc bè nhẹ cứu sinh và 27 bộ máy bơm nước chữa cháy cho Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Với kết quả trên, Cục đã hoàn thành việc xuất cấp vật tư, trang thiết bị cho Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trước thời hạn.

Việc xuất cấp vật tư, trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia được thực hiện theo đúng quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước và theo đúng quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ.