Vướng mắc đầu tư dự án BOT giao thông

Vướng mắc đầu tư dự án BOT giao thông

Hệ thống kết cấu hạ tầng ở nước ta hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế, vì vậy theo các chuyên gia kinh tế, đầu tư hệ thống đường bộ cao tốc cần được quan tâm và coi là động lực quan trọng để phát triển đất nước. Việc nhà đầu tư tư nhân tham gia nhiều dự án xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) đã góp phần đẩy nhanh tiến độ kết nối giao thông cao tốc trên toàn quốc. Tuy nhiên, việc đầu tư dự án BOT đang gặp nhiều vướng mắc.
Giảm 30% phí đường bộ Quốc lộ 5

Giảm 30% phí đường bộ Quốc lộ 5

Các phương tiện Loại 2, Loại 3, Loại 4, Loại 5 lưu thông trên Quốc lộ 5 sẽ được giảm 30% phí đường bộ đang áp dụng hiện hành trong vòng 1 tháng.
[Video] Miễn phí đường bộ cho xe chở hàng cứu trợ

[Video] Miễn phí đường bộ cho xe chở hàng cứu trợ

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và VEC xem xét, chỉ đạo các trạm thu phí miễn phí dịch vụ sử dụng đường bộ cho các phương tiện vận chuyển hàng cứu trợ miền Trung qua trạm thu phí.