Ngành Thuế đôn đốc thực hiện thu ngân sách các tháng cuối năm

Ngành Thuế đôn đốc thực hiện thu ngân sách các tháng cuối năm

Tại cuộc họp giao ban tháng 9 diễn ra ngày 11/10, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn yêu cầu toàn Ngành tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để đảm bảo thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt kế hoạch. Trong đó, chú trọng công tác quản lý theo dõi số tiền thuế, tiền thuê đất đã được gia hạn và đôn đốc thu vào NSNN đối với những khoản tiền thuế, tiền thuê đất đã hết thời gian gia hạn trong những tháng cuối năm 2021.
Sắp hết thời gian gia hạn nộp thuế kỳ tháng 3 và quý I/2021

Sắp hết thời gian gia hạn nộp thuế kỳ tháng 3 và quý I/2021

Theo Cục Thuế Phú Yên, ngày 20/9/2021 là đến hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) được gia hạn của kỳ tính thuế tháng 3/2021. Đơn vị khuyến nghị người nộp thuế lưu ý thời hạn nộp tiền thuế GTGT được gia hạn để có kế hoạch nộp tiền thuế đúng hạn vào ngân sách nhà nước.
Hướng dẫn triển khai Nghị định về gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền sử dụng đất

Hướng dẫn triển khai Nghị định về gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền sử dụng đất

Nhằm đưa các quy định tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền sử dụng đất năm 2021 nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, mới đây, Tổng cục Thuế đã có văn bản gửi cục Thuế các tỉnh, thành phố hướng dẫn về một số nội dung triển khai Nghị định.