Ngành Thuế đôn đốc thực hiện thu ngân sách các tháng cuối năm

Việt Dũng

Tại cuộc họp giao ban tháng 9 diễn ra ngày 11/10, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn yêu cầu toàn Ngành tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để đảm bảo thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt kế hoạch. Trong đó, chú trọng công tác quản lý theo dõi số tiền thuế, tiền thuê đất đã được gia hạn và đôn đốc thu vào NSNN đối với những khoản tiền thuế, tiền thuê đất đã hết thời gian gia hạn trong những tháng cuối năm 2021.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn, trong quý cuối cùng của năm 2021, toàn ngành Thuế còn phải thu tối thiểu 260.400 tỷ đồng; như vậy, bình quân mỗi tháng phải thu hơn 86.800 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn trong bối cảnh hiện nay.

Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2021 được Quốc hội, Chính phủ giao ở mức cao nhất, người đứng đầu ngành Thuế yêu cầu toàn Ngành tiếp tục triển khai đồng bộ các giải  pháp để đảm bảo thu NSNN đạt kế hoạch.

Trong đó, chú trọng công tác quản lý theo dõi số tiền thuế, tiền thuê đất đã được gia hạn và đôn đốc thu vào NSNN đối với những khoản tiền thuế, tiền thuê đất đã hết thời gian gia hạn trong những tháng cuối năm 2021.

Cơ quan thuế các cấp tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn; Đồng thời, triển khai thực hiện tốt các chính sách gia hạn, miễn, giảm tiền thuế, phí, tiền thuê đất mà Chính phủ, Quốc hội tiếp tục ban hành trong những tháng cuối năm 2021 để hỗ trợ doanh nghiệp (DN) và người dân vượt qua đại dịch.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cũng yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, đẩy mạnh điện tử hóa quản lý thuế. Cùng với đó, tổ chức tuyên truyền kịp thời đối với các chính sách miễn, giảm thuế sau khi Chính phủ ban hành nghị định, khẩn trương đưa chính sách vào cuộc sống, hỗ trợ kịp thời cho người nộp thuế có thêm nguồn lực để khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh...

Tại các địa phương, từng cục thuế, chi cục thuế tăng cường công tác quản lý, nhất là một số địa phương có số thu thuế bảo vệ môi trường, thuế thu nhập DN, thuế thu nhập cá nhân còn chậm so với tiến độ. Tăng cường phát hiện các trường hợp lợi dụng chính sách ưu đãi để trốn thuế, tránh thuế, dây dưa, chây ỳ nợ thuế; rà soát các lĩnh vực còn tiềm năng, các lĩnh vực phát triển tốt trong điều kiện dịch bệnh như thương mại điện tử, kinh doanh online, chứng khoán, bất động sản, nhất là tại các thành phố lớn, nơi tập trung đông dân cư để đưa vào quản lý...

Cùng với việc bám sát diễn biến tình hình hoạt động kinh doanh của các DN, toàn Ngành cần quản lý chặt chẽ công tác kê khai, nộp thuế, hoàn thuế, đôn đốc DN thực hiện nộp đúng, đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu, quản lý chặt chẽ tình hình nợ đọng thuế. 

Song song với đó, các cơ quan thuế địa phương sẽ đẩy mạnh công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, trao đổi thông tin với văn phòng đăng ký đất đai tại địa phương... để tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố kịp thời tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục để triển khai nhanh đối với các dự án, kịp thời đôn đốc các nguồn thu từ đất đai vào NSNN. 

Bên cạnh đó, toàn ngành Thuế đồng hành cùng người nộp thuế, kịp thời tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho DN, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để các DN phát triển ổn định, vững chắc, thu hút đầu tư, tăng thêm năng lực sản xuất mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề để tăng thu cho NSNN...