Áp dụng giải ngân điện tử vốn đầu tư công

Áp dụng giải ngân điện tử vốn đầu tư công

Theo PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh, Kho bạc Nhà nước có thể giải ngân vốn đầu tư công theo hình thức điện tử, sau đó có hậu kiểm. Đây là giải pháp nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp rất lớn.
Nhanh chóng triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2%

Nhanh chóng triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2%

Chính sách hỗ trợ lãi suất 2% được coi như “phao cứu sinh” cho doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), hộ kinh doanh. Tuy nhiên, sau gần hai tháng có hiệu lực, việc triển khai vẫn rất chậm.
Chế biến, xuất khẩu thủy sản: Tín hiệu vui từ các gói hỗ trợ phục hồi kinh tế của Chính phủ

Chế biến, xuất khẩu thủy sản: Tín hiệu vui từ các gói hỗ trợ phục hồi kinh tế của Chính phủ

So với cùng kỳ, xuất khẩu thủy sản từ đầu năm đến nay tăng khá và thị trường tiêu thụ ổn định đã tác động tích cực đến phát triển sản xuất - kinh doanh. Doanh nghiệp xuất khẩu phấn khởi, an tâm đẩy mạnh sản xuất và hy vọng được tiếp sức từ các gói hỗ trợ phục hồi kinh tế của Chính phủ.
Tạo sức sống mới cho nền kinh tế

Tạo sức sống mới cho nền kinh tế

Theo TS. Trần Du Lịch - đại biểu Quốc hội Khóa IX, XII và XIII, Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội Quốc hội vừa thông qua được thực thi trong 2 năm nhưng tác động là cho trung và dài hạn. Nếu chúng ta phục hồi được hệ thống doanh nghiệp và toàn bộ hạ tầng kinh tế sẽ tạo điều kiện cho phát triển bền vững, tạo nên sức sống mới cho nền kinh tế.
Những khoản chi cấp thiết trong bối cảnh đại dịch

Những khoản chi cấp thiết trong bối cảnh đại dịch

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng xã hội, các gói ngân sách cho an sinh xã hội được đề xuất và thực hiện ở nhiều nước trên thế giới có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm công bằng xã hội và phát triển bền vững.
Giải pháp phục hồi nền kinh tế Việt Nam năm 2021 do ảnh hưởng từ đại dịch COVID -19

Giải pháp phục hồi nền kinh tế Việt Nam năm 2021 do ảnh hưởng từ đại dịch COVID -19

Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới, tác động tiêu cực đến các nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Liên minh châu Âu,... Tại Việt Nam, COVID-19 tác động mạnh tới nền kinh tế, khiến tăng trưởng kinh tế Việt Nam rơi xuống mức thấp nhất trong 10 năm qua. Bài viết phân tích những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 tới nền kinh tế Việt Nam năm 2021 và những giải pháp phục hồi kinh tế do ảnh hưởng từ đại dịch.