Phát triển nhà ở cho công nhân tại Singapore và Hàn Quốc: Bài học cho Vĩnh Phúc

Phát triển nhà ở cho công nhân tại Singapore và Hàn Quốc: Bài học cho Vĩnh Phúc

Phát triển nhà ở công nhân là nội dung quan trọng trong chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc. Trong những năm qua, các khu công nghiệp trên địa bàn có sự phát triển nhanh chóng, số lượng lao động trong khu công nghiệp tăng cao tạo ra sức ép lớn trong việc giải quyết nhà ở giúp người công nhân “an cư lạc nghiệp”. Mặc dù, tỉnh Vĩnh Phúc đã dành nhiều sự quan tâm đối với vấn đề phát triển nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp, tuy nhiên kết quả đạt được còn rất khiêm tốn. Chính vì vậy, việc tham khảo kinh nghiệm quốc tế là cần thiết để xây dựng chính sách phù hợp với thực tiễn tại nước ta nói chung và tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng.
Kinh nghiệm thực hiện mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn tại Hàn Quốc

Kinh nghiệm thực hiện mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn tại Hàn Quốc

Trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0, tăng trưởng xanh (TTX), kinh tế tuần hoàn (KTTH) được xác định là một hướng đi đúng đắn với các mô hình độc đáo và có hiệu quả cao, hướng tới bảo vệ môi trường (BVMT) và ứng phó với biến đổi khí hậu. Nghiên cứu trường hợp của Hàn Quốc có thể rút ra được nhiều kinh nghiệm về thực hiện mô hình TTX, KTTH với Việt Nam.
Ký kết Nghị định thư sửa đổi Hiệp định hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan giữa Việt Nam - Hàn Quốc

Ký kết Nghị định thư sửa đổi Hiệp định hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan giữa Việt Nam - Hàn Quốc

Chiều ngày 05/12/2022, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn và người đồng cấp phía Hàn Quốc đã ký kết “Nghị định thư sửa đổi Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc về hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan”.