Vững tin bước vào xuân mới 2023

Vững tin bước vào xuân mới 2023

Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, năm 2022, ngành Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với nhiều điểm nhấn quan trọng trên các mặt công tác. Đây là tiền đề quan trọng để toàn Ngành vững tin bước vào Xuân mới 2023 với tâm thế mới, khí thế mới quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.
Chính sách quản lý, khai thác kho dự trữ quốc gia chưa sử dụng hết công suất

Chính sách quản lý, khai thác kho dự trữ quốc gia chưa sử dụng hết công suất

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm hoàn thiện chính sách quản lý, khai thác hiệu quả kho dự trữ quốc gia (DTQG) chưa sử dụng hết công suất. Nghiên cứu thực hiện bằng phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp từ Vụ Quản lý hàng dự trữ; đồng thời, rà soát toàn bộ quy định pháp luật liên quan về vấn đề này. Nghiên cứu đánh giá thực trạng chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng kho DTQG chưa sử dụng hết công suất, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách để quản lý, khai thác hiệu quả kho DTQG chưa sử dụng hết công suất, góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công.
Đoàn kết, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh

Đoàn kết, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh

Ngày 14/9/2022, Chi bộ Cục Công nghệ thông tin thống kê và kiểm định hàng dự trữ (Đảng bộ cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước) đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đại hội đã tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Trần Duy - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin thống kê và kiểm định hàng dự trữ giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.
Tăng cường quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia

Tăng cường quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia

Xăng dầu thành phẩm và dầu thô (sau đây gọi chung là xăng dầu) là các mặt hàng thuộc nhóm “Nhiên liệu” trong Danh mục hàng dự trữ quốc gia theo quy định pháp luật về dự trữ quốc gia.
[Infographics] Ngành Tài chính triển khai xuất cấp hàng dự trữ hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch COVID-19

[Infographics] Ngành Tài chính triển khai xuất cấp hàng dự trữ hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch COVID-19

Trong tháng 8/2021, Bộ Tài chính đã triển khai hỗ trợ các địa phương thực hiện phòng, chống dịch COVID-19, cụ thể xuất 410 bộ nhà bạt cứu sinh và 14 bộ máy phát điện cho UBND TP. Hồ Chí Minh, giá trị khoảng 9,2 tỷ đồng; xuất 100 bộ nhà bạt và 10 bộ máy phát điện loại 30 KVA cho Bộ Quốc phòng, giá trị khoảng 3,9 tỷ đồng...
Tổng cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp 52.454 tấn gạo trong 4 tháng đầu năm 2021

Tổng cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp 52.454 tấn gạo trong 4 tháng đầu năm 2021

Theo Vụ Quản lý hàng dự trữ (Tổng cục Dự trữ Nhà nước), trong 4 tháng đầu năm 2021, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã ban hành các quyết định giao các Cục DTNN khu vực thực hiện xuất cấp 52.454 tấn gạo, giá trị 604 tỷ đồng để hỗ trợ nhân dân các địa phương trong dịp Tết Nguyên đán, hỗ trợ giáp hạt, trồng rừng và hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2020-2021.
Đổi mới công tác đấu thầu mua hàng dự trữ quốc gia

Đổi mới công tác đấu thầu mua hàng dự trữ quốc gia

Đấu thầu mua hàng dự trữ quốc gia là một trong những hoạt động trọng tâm trong công tác quản lý hàng dự trữ quốc gia. Thời gian qua, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã không ngừng đổi mới hoạt động này, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hàng dự trữ quốc gia.