Quảng cáo
Chính sách quản lý, khai thác kho dự trữ quốc gia chưa sử dụng hết công suất

Chính sách quản lý, khai thác kho dự trữ quốc gia chưa sử dụng hết công suất

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm hoàn thiện chính sách quản lý, khai thác hiệu quả kho dự trữ quốc gia (DTQG) chưa sử dụng hết công suất. Nghiên cứu thực hiện bằng phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp từ Vụ Quản lý hàng dự trữ; đồng thời, rà soát toàn bộ quy định pháp luật liên quan về vấn đề này. Nghiên cứu đánh giá thực trạng chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng kho DTQG chưa sử dụng hết công suất, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách để quản lý, khai thác hiệu quả kho DTQG chưa sử dụng hết công suất, góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công.
Đoàn kết, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh

Đoàn kết, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh

Ngày 14/9/2022, Chi bộ Cục Công nghệ thông tin thống kê và kiểm định hàng dự trữ (Đảng bộ cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước) đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đại hội đã tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Trần Duy - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin thống kê và kiểm định hàng dự trữ giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.