Chi bộ Cục Công nghệ thông tin thống kê và kiểm định hàng dự trữ:

Đoàn kết, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh

Văn Trường

Ngày 14/9/2022, Chi bộ Cục Công nghệ thông tin thống kê và kiểm định hàng dự trữ (Đảng bộ cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước) đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đại hội đã tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Trần Duy - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin thống kê và kiểm định hàng dự trữ giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Tham dự Đại hội có đồng chí Phạm Vũ Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) và toàn thể 19 đảng viên của Chi bộ Cục Công nghệ thông tin thống kê và kiểm định hàng dự trữ.

Đại hội Chi bộ Cục Công nghệ thông tin thống kê và kiểm định hàng dự trữ (ngày 14/9/2022).
Đại hội Chi bộ Cục Công nghệ thông tin thống kê và kiểm định hàng dự trữ (ngày 14/9/2022).

Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ Cục Công nghệ thông tin thống kê và kiểm định hàng dự trữ đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Đơn vị chủ động tham mưu, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành nhiều cơ chế, chính sách, tạo ra khung pháp lý đồng bộ về quản lý công nghệ thông tin và định hướng cho hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại Tổng cục DTNN.

Bên cạnh đó, Cục đã triển khai nâng cấp và vận hành ổn định các hệ thống ứng dụng triển khai tại Trung tâm dữ liệu của Tổng cục DTNN như: Chương trình quản lý vật tư hàng hóa, kho tàng DTNN; Phần mềm kế toán nội bộ; Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục DTNN; Chương trình quản lý văn bản và điều hành (eDocTC); Hệ thống thông tin báo cáo DTNN; Hệ thống thư điện tử.

Đơn vị tiếp tục thực hiện các dự án, nhiệm vụ chuyển tiếp từ kế hoạch đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020; xây dựng chủ trương đầu tư thực hiện các dự án, nhiệm vụ công nghệ thông tin của Tổng cục DTNN năm 2021, 2022; xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Tổng cục DTNN giai đoạn 2021 – 2025 trình lãnh đạo Tổng cục DTNN trình Bộ Tài chính phê duyệt.

Công tác kiểm định hàng dự trữ được đơn vị chú trọng triển khai hiệu quả. Theo đó, năm 2021, Trung tâm Kiểm định hàng dự trữ thuộc Cục đã phân tích và cấp phiếu kết quả thử nghiệm cho 163 mẫu gạo, 16 mẫu thóc; thực hiện kiểm định và hiệu chuẩn máy đo độ ẩm hạt cho 11 Cục DTNN khu vực: Cửu Long, Vĩnh Phú, Bắc Tây Nguyên, Nam Tây Nguyên, Đà Nẵng, Hà Nội, Nghĩa Bình, Thái Bình, Hải Hưng, Bắc Thái, Hoàng Liên Sơn và 3 đơn vị ngoài ngành DTNN.

Tính đến tháng 8/2022, thực hiện nhiệm vụ được giao về phân tích mẫu thóc, gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2022, Phòng thử nghiệm Vilas 628 đã phân tích và cấp phiếu kết quả thử nghiệm cho 333 mẫu gạo trong tổng số 460 mẫu được giao. Số mẫu còn lại dự kiến thực hiện trong tháng 9/2022 theo kế hoạch nhập thóc của Tổng cục DTNN.

Cục đã thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức về công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Ngành. Cụ thể, năm 2020, đơn vị đã tổ chức 03 lớp tập huấn kiến thức về công nghệ thông tin để giúp cán bộ, công chức trong Ngành cập nhật kịp thời các kiến thức mới về an ninh, an toàn thông tin. Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên việc triển khai bồi dưỡng kiến thức về công nghệ thông tin gặp nhiều khó khăn, phải hoãn kế hoạch triển khai tổ chức đào tạo sang năm 2022. Tính đến tháng 8/2022, đơn vị đã tổ chức 02 lớp tập huấn về công nghệ thông tin, an toàn, an ninh thông tin cho 60 công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Tổng cục DTNN.

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Phạm Vũ Anh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Phạm Vũ Anh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Cùng với đó, Cục Công nghệ thông tin thống kê và kiểm định hàng dự trữ đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thống kê dự trữ quốc gia, qua đó giúp việc quản lý, khai thác thông tin về hàng hóa dự trữ tập trung, phục vụ tốt cho phân tích, đánh giá, xây dựng kế hoạch hàng năm của Ngành.

Bên cạnh chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Cục Công nghệ thông tin thống kê và kiểm định hàng dự trữ luôn chú trọng tới công tác xây dựng đảng. Chi bộ luôn quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho toàn thể cán bộ, đảng viên thông qua việc tuyên truyền, phổ biến kịp thời Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và các nghị quyết, chỉ thị, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp ủy đảng đến cán bộ, đảng viên. Chi ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và các nhiệm vụ tại đơn vị theo các chuyên đề hàng năm.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng là xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, hàng năm, Chi bộ thực hiện nghiêm túc, đúng quy định việc phân loại đảng viên. Kết quả, 100% đảng viên trong Chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Chi bộ đạt danh hiệu tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Chi bộ đã duy trì chế độ sinh hoạt Đảng theo đúng định kỳ; chất lượng các buổi sinh hoạt đã không ngừng nâng cao; các buổi sinh hoạt có ghi chép đầy đủ, rõ ràng nội dung sinh hoạt đã bám sát Nghị quyết, hướng dẫn của Đảng uỷ cấp trên…

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Vũ Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Cục Công nghệ thông tin thống kê và kiểm định hàng dự trữ đã triển khai thực hiện tốt các mặt công tác, đã hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã đề ra. Đây là kết quả thể hiện tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao của Chi bộ.

Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng thông qua việc phổ biến, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ. Nhờ làm tốt công tác này, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Chi bộ đã có nhận thức, quan điểm, lập trường vững vàng, tin tưởng vào đường lối đổi mới, lãnh đạo của Đảng. Nhiều cán bộ, đảng viên của Chi bộ đã được Đảng ủy cơ quan Tổng cục DTNN tặng Giấy khen...

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2022 - 2025, đồng chí Phạm Vũ Anh lưu ý, trong nhiệm kỳ mới, Chi ủy cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Ban lãnh đạo Cục tiếp tục thực hiện tốt các lĩnh vực công tác được giao, trong đó tập trung xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin ngắn hạn và dài hạn của Tổng cục DTNN, cũng như công tác thống kê dự trữ và kiểm định hàng dự trữ có trọng tâm, trọng điểm. Tiếp tục chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên trong Chi bộ phù hợp với đặc điểm, tình hình công việc của đơn vị.

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Phạm Vũ Anh tặng hoa chúc mừng Chi ủy Cục Công nghệ thông tin thống kê và kiểm định hàng dự trữ nhiệm kỳ 2022 - 2025.
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Phạm Vũ Anh tặng hoa chúc mừng Chi ủy Cục Công nghệ thông tin thống kê và kiểm định hàng dự trữ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đồng thời, tiếp tục chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ; đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ; tăng cường kiểm tra đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao...

Nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ mới

Tại Đại hội, Chi bộ Cục Công nghệ thông tin thống kê và kiểm định hàng dự trữ đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025 với mục tiêu: Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; Phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tiếp tục quan tâm công tác phát triển đảng. Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Chi bộ đã đề ra một số giải pháp trọng tâm sau:

- Nêu cao vai trò lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra, giám sát của cấp ủy; phát huy sức mạnh đoàn kết, thống nhất nhận thức và hành động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Cụ thể hóa Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 thành chương trình, kế hoạch hành động cho toàn khóa, cho từng năm.

- Tăng cường tự kiểm tra, giám sát nhằm không ngừng nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng.

- Phát huy tính tiên phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong mọi lĩnh vực công tác của đơn vị. Cán bộ chủ chốt Cục và đảng viên phải thực sự là tấm gương sáng về rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, không ngừng học tập và nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đã tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Trần Duy - Cục trưởng giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Phạm Toàn Thắng - Phó Cục trưởng giữ chức Phó Bí thư Chi bộ Cục Công nghệ thông tin thống kê và kiểm định hàng dự trữ nhiệm kỳ 2022 - 2025.