Phát huy nét đẹp văn hóa xây dựng vùng kho an toàn, xanh, sạch đẹp

Phát huy nét đẹp văn hóa xây dựng vùng kho an toàn, xanh, sạch đẹp

Nhằm đảm bảo an toàn về số lượng, chất lượng hàng dự trữ quốc gia (DTQG) được giao quản lý, trong thời gian qua, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Đông Bắc đã tăng cường quản lý chất lượng hàng lưu kho, bảo quản thường xuyên lương thực, vật tư; thực hiện tốt công tác kiểm tra mùa Xuân và định kỳ báo cáo Tổng cục DTNN... Những việc làm thiết thực này đã giúp đơn vị bảo quản an toàn, đảm bảo chất lượng hàng DTQG.
Chủ động nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia theo kế hoạch

Chủ động nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia theo kế hoạch

Thực hiện nhiệm vụ kế hoạch được giao, thời gian qua, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Đông Bắc đã hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ, kế hoạch được giao, trong đó điển hình như đã nhập kho 7.000 tấn gạo; hoàn thành xuất viện trợ cho Cuba đảm bảo đủ số lượng, tốt về chất lượng. Đây là tiền đề quan trọng để đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong những tháng cuối năm.
Cục Dự trữ Nhà nước Hoàng Liên Sơn xuất cấp hàng dự trữ quốc gia kịp thời, hiệu quả

Cục Dự trữ Nhà nước Hoàng Liên Sơn xuất cấp hàng dự trữ quốc gia kịp thời, hiệu quả

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Hoàng Liên Sơn nỗ lực vượt khó, kịp thời xuất cấp hàng dự trữ quốc gia (DTQG) đảm bảo về số lượng và chất lượng. Để hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm 2022, đơn vị tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp trọng tâm.
Xuất cấp 253.303 tấn gạo hỗ trợ người dân các địa phương trong năm 2021

Xuất cấp 253.303 tấn gạo hỗ trợ người dân các địa phương trong năm 2021

Năm 2021, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã giao các Cục DTNN khu vực xuất cấp 253.303 tấn gạo với giá trị khoảng 2.912 tỷ đồng để hỗ trợ người dân các địa phương. Toàn bộ số gạo này đều được ngành DTNN phối hợp với các địa phương xuất cấp, vận chuyển, giao gạo đến tay người dân các địa phương đảm bảo tiến độ, số lượng và chất lượng.
Bàn về định mức kinh tế - kỹ thuật,  định mức chi phí trong quản lý hàng dự trữ quốc gia

Bàn về định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí trong quản lý hàng dự trữ quốc gia

Luật Dự trữ quốc gia quy định hai loại định mức trong quản lý hàng dự trữ quốc gia gồm: Định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia và định mức chi phí nhập, chi phí xuất, chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia. Bài viết này bàn về nội hàm, cơ sở pháp lý, thực trạng xây dựng và tổ chức thực hiện hai loại định mức nói trên, qua đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện các loại định mức trong quản lý hàng dự trữ quốc gia.