Một vài quan niệm về hiệu quả kinh tế và hiệu quả kinh tế du lịch

Một vài quan niệm về hiệu quả kinh tế và hiệu quả kinh tế du lịch

Hiệu quả kinh tế luôn là mối quan tâm hàng đầu của lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Nó thể hiện ở tương quan giữa kết quả sản xuất, kinh doanh và chi phí sản xuất. Bài viết nghiên cứu trong ngành kinh doanh du lịch, hiệu quả kinh tế du lịch cũng là một đại lượng để đánh giá về chất lượng và hiệu quả dịch vụ mà các nhà cung ứng cam kết với khách hàng. Hiệu quả kinh tế du lịch có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố nhất định.
Giải pháp nâng cao ý định thực hiện ngân hàng xanh tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Giải pháp nâng cao ý định thực hiện ngân hàng xanh tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến ý định thực hiện ngân hàng xanh tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Số liệu sơ cấp được thực hiện bằng cách phỏng vấn theo bảng câu hỏi với 300 nhân viên đang làm việc tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Sử dụng mô hình hồi quy đa biến để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến ý định thực hiện ngân hàng xanh, kết quả nghiên cứu cho thấy có 8 biến có ảnh hưởng đến ý định thực hiện ngân hàng xanh là Kết quả kỳ vọng, Nỗ lực kỳ vọng, Ảnh hưởng xã hội, Điều kiện thuận lợi, Quan tâm môi trường, Chính sách, Hiệu quả kinh tế và Nhân viên ngân hàng.
Tác động của việc áp dụng Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế đến hiệu quả kinh tế của các nước

Tác động của việc áp dụng Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế đến hiệu quả kinh tế của các nước

Trên thế giới, hiện có rất nhiều nghiên cứu về áp dụng Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) và Chuẩn mực Kế toán quốc tế (IAS) trên các phương diện từ lợi ích chi phí của IFRS ở cấp độ quốc gia và cấp độ doanh nghiệp cho đến vấn đề hòa hợp chuẩn mực kế toán nội địa với IFRS, hoặc các nghiên cứu về nhân tố tác động đến việc áp dụng IFRS, đến hiệu quả kinh tế của IFRS.
Đánh giá hiệu quả kinh tế của cây bưởi tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Đánh giá hiệu quả kinh tế của cây bưởi tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Những năm gần đây, nhiều nông dân huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã đầu tư cải tạo vườn tạp, vườn đồi chuyển sang trồng các loại cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao. Sau khi tìm hiểu, tham khảo và học hỏi kinh nghiệm tại các địa phương khác, các hộ nông dân ở huyện Bắc Sơn quyết định cải tạo vườn tạp để trồng cây ăn quả, đặc biệt là trồng cây bưởi. Tuy nhiên, người trồng bưởi vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, chưa mạnh dạn mở rộng quy mô, đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm. Nghiên cứu này nhằm đánh giá hiệu quả kinh tế cây bưởi tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, qua đó nhận diện một số hạn chế, tồn tại cũng như đề xuất một số giải pháp giúp huyện Bắc Sơn nâng cao hiệu quả kinh tế cây bưởi.
Nâng cao hiệu quả sản xuất lúa theo mô hình cánh đồng lớn tại huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Nâng cao hiệu quả sản xuất lúa theo mô hình cánh đồng lớn tại huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Bằng phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp từ Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng, UBND huyện Mỹ Xuyên và Phòng Nông nghiệp Huyện về thực trạng cánh đồng mẫu lớn giai đoạn 2013-2017; Đồng thời, nghiên cứu ứng dụng phân tích SWOT và khảo sát chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp để tổng hợp, so sánh, đánh giá hiệu quả sản xuất lúa theo mô hình cánh đồng mẫu lớn trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.
Một số vấn đề đáng lưu ý về báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố

Một số vấn đề đáng lưu ý về báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố

Hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có để tài trợ cho tổ chức, cá nhân khủng bố hoặc tài trợ cho hành vi khủng bố. Hiện nay, công tác báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ cho khủng bố được quy định khá rõ ràng giúp các đối tượng báo cáo liên quan có thể nắm bắt và thực hiện một cách dễ dàng.