Agribank góp phần gia tăng khả năng tiếp cận vốn của khách hàng

Lê Tuyết Mai

Triển khai các chương trình hỗ trợ tín dụng của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, thời gian tới, Agribank tiếp tục điều hành lãi suất linh hoạt, nỗ lực tiết giảm chi phí, tiếp tục giảm lãi suất đầu vào để giảm lãi suất cho vay; đồng thời, đa dạng hóa sản phẩm tín dụng phù hợp với các phân khúc khách hàng, theo từng ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn; chuẩn hóa quy trình, giảm thiểu thủ tục và thời gian xét duyệt khoản vay…

Agribank triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp và người dân
Agribank triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp và người dân

Từ đầu năm 2023 đến nay, bám sát định hướng chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và diễn biến thị trường, Agribank đã chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp kinh doanh, tuân thủ nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật thị trường và điều hành của Ngân hàng Nhà nước; đồng thời, chủ động giảm lãi suất huy động để có điều kiện giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ khách hàng, tăng cường sức hấp thụ vốn cho doanh nghiệp, cụ thể:

Triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh, Agribank đã yêu cầu, hướng dẫn các chi nhánh trực thuộc kịp thời tiếp nhận và xử lý các phản ánh, kiến nghị của khách hàng. Đến tháng 6/2023, Agribank đã hỗ trợ lãi suất cho trên 900 khách hàng tại 115 chi nhánh với 7.041 món giải ngân, doanh số cho vay gần 11 nghìn tỷ đồng.

Về hỗ trợ lãi suất đối với lĩnh vực bất động sản theo Nghị quyết số 33/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản, phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững của Chính phủ, Agribank dành 30.000 tỷ đồng với mức lãi suất hỗ trợ 2% để cho vay đối tượng khách hàng là pháp nhân, cá nhân đầu tư dự án và mua nhà ở tại các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ thuộc danh mục do Bộ Xây dựng công bố.

Nhân viên ngân hàng Agribank Phú Yên tham quan mô hình sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân
Nhân viên ngân hàng Agribank Phú Yên tham quan mô hình sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân

Cùng với đó, Agribank kịp thời hướng dẫn các chi nhánh trực thuộc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với các đối tượng khách hàng gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước tại Thông tư số 02/2023/TT-NHNN về quy trình tổ chức tín dụng. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng khó khăn. Tính đến tháng 6/2023, Agribank đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư 02/2023/TT-NHNN cho hơn 1.500 khách hàng với dư nợ của các giải ngân được cơ cấu là 20.187 tỷ đồng.

Agribank cũng chủ động giảm lãi suất cho khách hàng từ nguồn tài chính của Agribank. Theo đó, Agribank đã 7 lần điều chỉnh giảm lãi suất cho vay, lãi suất các khoản cho vay thông thường phát sinh mới giảm từ 2-4%/năm so với đầu năm; điều chỉnh giảm lãi suất tối đa 3% đối với khách hàng là pháp nhân vay vốn với mục đích kinh doanh bất động sản gặp khó khăn; điều chỉnh giảm tối thiểu 0,5% lãi suất cho các khách hàng hiện có dư nợ trung dài hạn bằng VNĐ tại Agribank. Thời gian áp dụng từ ngày 15/5/2023 đến hết ngày 30/9/2023.

Ngoài ra, Agribank triển khai nhiều Chương trình tín dụng ưu đãi với quy mô lớn, tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng của khách hàng, đặc biệt là người dân tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, góp phần hạn chế tín dụng đen. Chương trình tín dụng tiêu dùng được Agribank triển khai từ năm 2019, tính đến tháng 6/2023, doanh số của chương trình đã vượt xa quy mô, đạt hơn 76.000 tỷ đồng với hơn 834.000 khách hàng vay vốn.

 

Ngày 24/6/2023, Quốc hội thông qua Nghị quyết chấp thuận chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Agribank tương ứng với số lợi nhuận còn lại Agribank thực nộp ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2023, tối đa là 17.100 tỷ đồng; trong đó 6.753 tỷ đồng được thực hiện từ dự toán chi ngân sách trung ương năm 2023 đã được Quốc hội phê duyệt; phần còn lại 10.347 tỷ đồng được bố trí từ ngân sách nhà nước và thực hiện chuyển cấp trong năm 2024. Đến 30/6/2023, tổng tài sản Agribank đạt trên 1,9 triệu tỷ đồng; nguồn vốn đạt trên 1,75 triệu tỷ đồng; dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 1,46 triệu tỷ đồng; các tỷ lệ an toàn hoạt động đảm bảo theo quy định.

Cùng với việc duy trì Chương trình tín dụng tiêu dùng, từ đầu năm 2023 đến nay, Agribank còn liên tiếp triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi đối với các đối tượng khách hàng như: Chương trình cho vay ưu đãi đối với khách hàng doanh nghiệp, quy mô chương trình lên đến 100 nghìn tỷ đồng và 500 triệu USD; Chương trình cho vay ưu đãi dành cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, với quy mô 25.000 tỷ đồng, kéo dài đến hết năm 2023; Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lâm, thủy sản vượt qua khó khăn do giá nguyên liệu, số lượng đơn hàng giảm mạnh, Agribank cam kết tham gia chương trình với quy mô dự kiến khoảng 3.000 tỷ đồng, đồng thời miễn, giảm các loại phí dịch vụ đối với khách hàng tham gia chương trình, thời gian triển khai đến hết ngày 30/6/2024; Chương trình cho vay tiêu dùng đối với cán bộ công nhân viên ngành y tế với quy mô 10 nghìn tỷ đồng với mức lãi suất ưu đãi tối đa 1,5%/năm; Chương trình cho vay tiêu dùng đối với khách hàng là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước, quy mô 15 nghìn tỷ đồng với mức lãi suất giảm từ 0,5% - 1,5% so với lãi suất cho vay thông thường…

Trong thời gian tới, Agribank tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tình hình cân đối vốn, chủ động dự báo để điều hành linh hoạt lãi suất, chi phí điều vốn nội bộ... nhằm đảm bảo cân đối, tăng trưởng nguồn vốn phù hợp với tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả. Bên cạnh đó, tập trung xây dựng, triển khai kịp thời các chương trình, sản phẩm tín dụng mới có tính ổn định, kế thừa, phù hợp với từng loại hình, nhu cầu sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp tại từng địa bàn nhằm khơi thông dòng vốn tín dụng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng tín dụng hiệu quả…

Agribank tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ tín dụng của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, điều hành lãi suất linh hoạt, nỗ lực tiết giảm chi phí, tiếp tục giảm lãi suất đầu vào để giảm lãi suất cho vay. Đồng thời, đa dạng hóa sản phẩm tín dụng phù hợp với các phân khúc khách hàng, theo từng ngành nghề, lĩnh vực, theo từng địa bàn; chuẩn hóa quy trình, giảm thiểu thủ tục và thời gian xét duyệt khoản vay; đẩy mạnh các kênh truyền thông để các thông tin về các chương trình cho vay ưu đãi đến được với khách hàng.

Bài đăng trên Tạp chí Tài chính kỳ 2 số tháng 8/2023