Một thành viên Hội đồng quản trị bị phạt 20 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn

PV.

Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trưởng của một công ty cổ phần đã bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 20 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện được giao dịch.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Ngày 17/8/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 211/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trần Thị Hoa (Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh (HMS).

Theo đó, phạt tiền 20 triệu đồng đối với bà Trần Thị Hoa theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3, điểm e khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Theo Quyết định xử phạt, bà Trần Thị Hoa đã có hành vi vi phạm hành chính báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện được giao dịch. Cụ thể, bà Trần Thị Hoa đăng ký bán 73.689 cổ phiếu HMS từ ngày 15/12/2017 đến ngày 12/01/2018 và đã không thực hiện được giao dịch trong thời gian trên.

Tuy nhiên, đến ngày 22/01/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo và giải trình về nguyên nhân không thực hiện được giao dịch của bà Trần Thị Hoa.

Trước đó, cơ quan quản lý cũng đã ban hành các quyết định xử phạt liên quan đến hành vi vi phạm báo cáo không đúng thời hạn về giao dịch trên thị trường chứng khoán.