Bán “chui” cổ phiếu, một Chủ tịch Hội đồng quản trị bị xử phạt 20 triệu đồng

PV.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Quốc Huân - Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Nguyên nhân là do ông Nguyễn Quốc Huân đã không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch đối với cổ phiếu HCM của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. 

Cụ thể, trong tháng 3/2021, ông Huân đã bán 20.000 cổ phiếu HCM (tương ứng 200 triệu đồng mệnh giá cổ phiếu HCM). Đến tháng 4/2021, ông Huân tiếp tục bán thêm 20.000 cổ phiếu HCM. Cả 2 lần giao dịch này, ông Huân đều không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch cổ phiếu của người nội bộ. Ông Huân hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Theo quy định, tại Điểm b Khoản 2 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng nếu đăng ký giao dịch có giá trị từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, quyền mua trái phiếu chuyển đổi, chứng chỉ quỹ, quyền mua chứng chỉ quỹ hoặc chứng quyền có bảo đảm dựa trên chứng khoán của công ty đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, quỹ đại chúng.

Do đó, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã quyết định xử phạt ông Nguyễn Quốc Huân với số tiền 20 triệu đồng.

Quyết định có hiệu lực từ 4/10/2021.