Một Chủ tịch Hội đồng quản trị bị phạt vì vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

PV.

Ông Trương Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bông Việt Nam (BVN) vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt với số tiền 92,5 triệu đồng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngày 06/11/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 713/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Trương Văn Dũng (quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh). Ông Trương Văn Dũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bông Việt Nam (mã chứng khoán: BVN).

Cụ thể, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt tiền 65 triệu đồng đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bông Việt Nam vì đã có hành vi vi phạm hành chính không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Việc xử phạt được dựa trên quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, điểm g Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, từ ngày 16/01/2020 đến ngày 21/02/2020, ông Trương Văn Dũng đã mua tổng cộng 291.900 cổ phiếu BVN trong các ngày 16/01/2020, ngày 07/02/2020 và ngày 21/02/2020. Tuy nhiên, ông Dũng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch).

Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng phạt tiền 27,5 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm g Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP. Được biết, ông Trương Văn Dũng đã có hành vi vi phạm hành chính giao dịch trước khi có công bố thông tin của Sở giao dịch chứng khoán.

Cụ thể, ngày 12/03/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được đăng ký giao dịch của ông Trương Văn Dũng về việc đăng ký mua 3.282.200 cổ phiếu BVN. Ngày 13/03/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố thông tin về việc ông Trương Văn Dũng được giao dịch từ ngày 17/03/2020. Tuy nhiên, trước đó, từ ngày 09/03/2020 đến 13/03/2020, ông Dũng đã thực hiện mua 1.290.100 cổ phiếu BVN.

Theo cơ quan quản lý, tình trạng vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay vẫn chưa có xu hướng giảm dù chế tài xử phạt khá nặng và cơ quan quản lý đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt.