Tham vấn kinh nghiệm quốc tế về cải cách quản lý nợ công

Tham vấn kinh nghiệm quốc tế về cải cách quản lý nợ công

Ngày 30/8/2022, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn đã có cuộc làm việc với Đoàn hỗ trợ kỹ thuật về thể chế quản lý nợ công của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) để trao đổi về các kinh nghiệm quốc tế liên quan đến cải cách quản lý nợ công của Việt Nam.
Đoàn công tác IMF và WB làm việc với Kho bạc Nhà nước về quản lý nợ công

Đoàn công tác IMF và WB làm việc với Kho bạc Nhà nước về quản lý nợ công

Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác hỗ trợ kỹ thuật giữa Bộ Tài chính với Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) về nâng cao năng lực nghiệp vụ quản lý nợ, từ 15-30/8/2022, IMF và WB cử đoàn chuyên gia tới làm việc với các cơ quan phía Việt Nam về thể chế quản lý nợ công. Ngày 17/8/2022, Đoàn công tác IMF và WB đã có 01 ngày làm việc với Kho bạc Nhà nước (KBNN) về các nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý ngân quỹ và kế toán nhà nước.
Tăng cường tham vấn IMF, cải cách hoạt động Kho bạc Nhà nước

Tăng cường tham vấn IMF, cải cách hoạt động Kho bạc Nhà nước

Theo kế hoạch hợp tác quốc tế của Kho bạc Nhà nước Việt Nam, mới đây, đoàn công tác của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã thực hiện chương trình làm việc với các đơn vị chức năng của Kho bạc nhà nước Việt Nam. Đặc biệt, các chuyên gia IMF đã có những trao đổi, đánh giá và tư vấn khuyến nghị hoàn thiện khung khổ pháp lý về lĩnh vực quản lý ngân quỹ nhà nước.
IMF: Việt Nam thành công trong việc giữ vững ổn định tài chính, tài khóa, kinh tế đối ngoại

IMF: Việt Nam thành công trong việc giữ vững ổn định tài chính, tài khóa, kinh tế đối ngoại

Ban Giám đốc Điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa công bố kết luận đợt tham vấn Điều IV với Việt Nam. Theo đó, hoan nghênh cơ quan chức năng của Việt Nam đã áp dụng những chính sách để giảm nhẹ tác động của đại dịch, đồng thời đã thành công trong việc giữ vững ổn định tài chính, tài khóa, kinh tế đối ngoại, cũng như đã triển khai một chiến dịch tiêm chủng đầy ấn tượng.
IMF xác định trọng số tiền tệ mới cho giỏ định giá SDR

IMF xác định trọng số tiền tệ mới cho giỏ định giá SDR

Thành phần hiện tại của tiền SDR và ​​rổ lãi suất vẫn được duy trì. Các trọng số tiền tệ trong rổ đã được thông qua, theo đó tỷ trọng cao hơn một chút đối với đồng USD và đồng Nhân dân tệ, trong khi thấp hơn một chút đối với Bảng Anh, Euro và Yên Nhật. Trọng số này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8/2022.