Đoàn công tác IMF và WB làm việc với Kho bạc Nhà nước về quản lý nợ công

Mai Trang

Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác hỗ trợ kỹ thuật giữa Bộ Tài chính với Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) về nâng cao năng lực nghiệp vụ quản lý nợ, từ 15-30/8/2022, IMF và WB cử đoàn chuyên gia tới làm việc với các cơ quan phía Việt Nam về thể chế quản lý nợ công. Ngày 17/8/2022, Đoàn công tác IMF và WB đã có 01 ngày làm việc với Kho bạc Nhà nước (KBNN) về các nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý ngân quỹ và kế toán nhà nước.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Đoàn công tác IMF, WB với Kho bạc Nhà nước về quản lý nợ công
Toàn cảnh buổi làm việc giữa Đoàn công tác IMF, WB với Kho bạc Nhà nước về quản lý nợ công

Đoàn công tác do ông Guohua Huang, Chuyên gia kinh tế cao cấp, Vụ Các vấn đề Tài khóa (FAD), IMF làm Trưởng đoàn. Tham gia làm việc với Đoàn công tác có đại diện các đơn vị thuộc KBNN như Lãnh đạo Cục Quản lý ngân quỹ, Lãnh đạo Cục Kế toán nhà nước và các công chức liên quan thuộc Cục Quản lý ngân quỹ, Cục Kế toán nhà nước, Cục Công nghệ thông tin, Vụ Hợp tác quốc tế.

Trong thời gian làm việc với KBNN, Đoàn công tác IMF và WB đã cùng các đơn vị chuyên môn KBNN chia sẻ, trao đổi về các nội dung: Phát hành Trái phiếu Chính phủ trong nước (phát hành trái phiếu Chính phủ trong nước, trả nợ; phối hợp với các đơn vị khác trong KBNN, các Cục/Vụ khác củaBộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước; phối hợp với quản lý ngân quỹ); Quản lý ngân quỹ (dự báo luồng tiền, quản lý thặng dư và thiếu hụt ngân quỹ trong ngắn hạn; phối hợp với các đơn vị khác trong KBNN, các Cục/Vụ khác của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước; phối hợp với quản lý nợ); Kế toán tài chính và phối hợp với kế toán nợ (Nghiệp vụ kế toán/ báo cáo tài chính về nợ; phối hợp với kế toán/báo cáo/thống kê nợ; phát triển hệ thống công nghệ thông tin và kết nối với hệ thống quản lý nợ; phối hợp với các đơn vị khác trong KBNN, các Cục/Vụ khác của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước).

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Guohua Huang, Chuyên gia kinh tế cao cấp, Vụ Các vấn đề Tài khóa (FAD), IMF - Trưởng đoàn công tác cảm ơn KBNN đã cung cấp nội dung, thông tin, bảng trả lời đầy đủ các câu hỏi Đoàn công tác đưa ra, đồng thời đã trao đổi kỹ thuật rất cởi mở và thẳng thắn để giúp Đoàn công tác hiểu rõ hơn về cơ chế, chính sách, hoạt động nghiệp vụ của KBNN Việt Nam cũng như Bộ Tài chính, từ đó đưa ra những nhận xét, đánh giá sát thực nhất với thực tế của KBNN Việt Nam hiện nay liên quan đến việc phát hành trái phiếu chính phủ, quản lý ngân quỹ nhà nước, kế toán nợ, cũng như quan điểm về thể chế quản lý nợ công.

Về phía KBNN, đại diện các đơn vị cũng mong muốn phía IMF, WB tiếp tục quan tâm, đưa ra các khuyến nghị thiết thực trên cơ sở các nội dung đã được hai bên thảo luận, trao đổi để góp phần tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến quản lý nợ công của Bộ Tài chính nói chung và KBNN nói riêng./.