Triển khai Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài

Việt Dũng

Ngày 11/3/2022, Cục Thuế doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế) đã tổ chức buổi kiểm thử vận hành Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam.

Các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam có thể kê khai và đăng ký thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế
Các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam có thể kê khai và đăng ký thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế

Theo Cục Thuế doanh nghiệp lớn, Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài với các chức năng được cơ quan thuế xây dựng giúp các nhà cung cấp nước ngoài thực hiện các tác vụ kê khai, đăng ký thuế trên môi trường giả lập và môi trường thực.

Cổng thông tin điện tử phục vụ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác của nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam thực hiện khai và nộp vào ngân sách nhà nước bằng loại ngoại tệ tự do chuyển đổi

Ngay trong buổi kiểm thử Cổng thông tin điện tử, Cục Thuế doanh nghiệp lớn cùng một số đơn vị chức năng của Tổng cục Thuế đã giải đáp các câu hỏi của nhà cung cấp nước ngoài về những vấn đề có liên quan.

Tổng cục Thuế khuyến khích nhà cung cấp nước ngoài tiếp tục gửi các câu hỏi  về vướng mắc phát sinh bằng văn bản, nhằm đóng góp ý kiến với cơ quan thuế để hoàn thiện Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam.

Trên cơ sở các ý kiến của đại diện các đơn vị tham dự kiểm thử, cơ quan thuế sẽ sớm hoàn thiện để chuẩn bị cho ngày ra mắt chính thức Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam.