Cục Thuế Thanh Hóa tập trung nguồn lực triển khai hóa đơn điện tử

Việt Dũng

Cục Thuế Thanh Hóa đặt mục tiêu phấn đấu đến ngày 30/06/2022 đạt 100% tổ chức, doanh nghiệp (DN), hộ kinh doanh nộp thuế đăng ký, sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT).

Trung tâm điều hành triển khai HĐĐT tại Cục Thuế Thanh Hóa.
Trung tâm điều hành triển khai HĐĐT tại Cục Thuế Thanh Hóa.

Thực hiện Quyết định số 206/QĐ-BTC ngày 24/02/2022 của Bộ Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 16/3/2022 thành lập Ban chỉ đạo và tổ giúp việc triển khai HĐĐT trên địa bàn Tỉnh. Ban Chỉ đạo đã ban hành Kế hoạch số 81/KH-BCĐ ngày 23/3/2022 triển khai các bước công việc cụ thể.

Để chuẩn bị sẵn sàng cho việc triển khai HĐĐT, Cục Thuế Thanh Hóa nhanh chóng thành lập và đưa vào vận hành Trung tâm Điều hành triển khai HĐĐT theo Quyết định số 500/QĐ-CT ngày 21/3/2022. Trung tâm có nhiệm vụ kết nối trực tuyến với Trung tâm Điều hành triển khai HĐĐT của Tổng cục Thuế, đảm bảo việc thường xuyên trao đổi thông tin, nội dung, kịp thời giải đáp, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện HĐĐT trên địa bàn từ tháng 4/2022.

Song song với đó, Ban Lãnh đạo Cục Thuế Thanh Hóa đã chỉ đạo toàn thể cán bộ, công chức cơ quan thuế trên địa bàn thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thiện việc tthực hiện HĐĐT theo nghị định, thông tư liên quan. Đồng thời, tập trung tuyên truyền, phổ biến những tiện ích vượt trội cũng như việc thực hiện sử dụng HĐĐT đến cán bộ, công chức thuế; tổ chức thông tin và làm việc với các nhà cung cấp HĐĐT để triển khai và thống nhất các nội dung trong quá trình chuyển đổi HĐĐT.

Tổ chức các lớp tập huấn dưới nhiều hình thức để người nộp thuế tiếp cận với các giải pháp thực hiện HĐĐT của các đơn vị cung cấp; rà soát phân loại người nộp thuế để áp dụng HĐĐT; phát hành các video, trailer hướng dẫn về HĐĐT phát trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài địa bàn Tỉnh để tuyên truyền rộng rãi đến người dân, DN.

Nhằm triển khai thống nhất và đồng bộ trên toàn địa bàn, Cục Thuế Thanh Hóa đã ban hành văn bản gửi các huyện, thị xã, thành phố tăng cường sự phối hợp các ban, ngành liên quan trên địa bàn thực hiện các nội dung tuyên truyền về thực hiện HĐĐT, các lợi ích nổi bật của việc sử dụng...

Đồng thời, cơ quan thuế còn triển khai phối hợp với Đài phát thanh, phương tiện truyền thông khác trên địa bàn tăng thời lượng tuyên truyền về nội dung triển khai HĐĐT theo quy định, cập nhật tình hình thực hiện trên địa bàn; tổ chức rà soát, phân loại DN, hộ, cá nhân trên địa bàn thuộc diện đang quản lý thuế để thông báo, chuyển đổi, đăng ký sử dụng HĐĐT kịp thời, đảm bảo tiến độ kế hoạch của Ban chỉ đạo tỉnh đặt ra.

Ông Vũ Quốc Dũng - Phó Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa cho biết, với tinh thần khẩn trương, đồng bộ, hệ thống HĐĐT tại cơ quan Thuế trên địa bàn Tỉnh đã sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ và thực hiện triển khai sử dụng HĐĐT theo quy định.

Cục Thuế Thanh Hóa phấn đấu đến ngày 31/05/2022 triển khai được 80% số tổ chức, DN, 60% hộ kinh doanh nộp thuế theo kê khai đang hoạt động trên địa bàn. Đến ngày 30/06/2022 có 100% tổ chức, DN, hộ kinh doanh nộp thuế theo kê khai đang hoạt động trên địa bàn đăng ký, sử dụng HĐĐT