Thông tư số 74/2022/TT-BTC:

Quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí


Ngày 22/12/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 74/2022/TT-BTC quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 74/2022/TT-BTC