Kiểm soát chặt chẽ việc kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng

Trần Huyền

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc yêu cầu Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc kê khai và thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành Công văn số 9877/BTC-VP ngày 27/8/2021 gửi Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan về việc thực hiện quản lý việc hoàn thuế giá trị gia tăng. 

Theo đó, để tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc kê khai và thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc yêu cầu Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan thực hiện nghiêm việc kiểm tra chặt chẽ hồ sơ kê khai hoàn thuế giá trị gia tăng đảm bảo đúng đối tượng, đúng chính sách pháp luật; tăng cường công tác kiểm tra trước, trong và sau hoàn thuế.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hoàn thuế, sớm áp dụng hóa đơn điện tử, dữ liệu lớn hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc để ngăn chặn tình trạng hoàn thuế khống, sử dụng hóa đơn giả... gây thất thoát cho ngân sách nhà nước.

Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan cần kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, chuyển cơ quan điều tra để xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng để gian lận, lập hồ sơ khống, quay vòng, sử dụng hóa đơn giả... nhằm thu hồi đầy đủ số tiền thất thoát vào ngân sách nhà nước.

Bộ trưởng yêu cầu Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan phối hợp chặt chẽ, kịp thời với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong hoàn thuế giá trị gia tăng.