Yếu tố quyết định đến sự lựa chọn doanh nghiệp dịch vụ logistics của khách hàng cá nhân

Yếu tố quyết định đến sự lựa chọn doanh nghiệp dịch vụ logistics của khách hàng cá nhân

Bài viết này nghiên cứu các yếu tố quyết định đến sự lựa chọn doanh nghiệp dịch vụ logistics (doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa) của khách hàng cá nhân. Thông qua khảo sát 265 khách hàng cá nhân, kết quả cho thấy các yếu tố: Giá cả, tin cậy, đảm bảo, đáp ứng, hữu hình, xu hướng lựa chọn đều có tác động lớn đến hành vi lựa chọn khách hàng cá nhân, trong đó, giá cả và đáp ứng là 2 nhân tố ảnh hưởng mạnh. Từ đó, nhóm tác giả cũng đưa ra một số kiến nghị nhằm giúp các doanh nghiệp thu hút khách hàng, nâng cao doanh thu và ưu thế cạnh tranh của mình trên thị trường.
Đánh giá sự hài lòng của Khách hàng Cá nhân về chất lượng dịch vụ cho vay tại Vietcombank Trà Vinh

Đánh giá sự hài lòng của Khách hàng Cá nhân về chất lượng dịch vụ cho vay tại Vietcombank Trà Vinh

Nghiên cứu này được thực hiện bằng phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp từ 300 khách hàng cá nhân đã và đang vay vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Trà Vinh (Vietcombank Trà Vinh). Kế thừa các nghiên cứu có liên quan và mô hình hồi quy đa biến, nghiên cứu đã tìm ra được 5 nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân là: Độ tin cậy và trang thiết bị; Lãi suất, phí và thủ tục; Sự đồng cảm; Sự đáp ứng; Tính chuyên nghiệp. Từ kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất các hàm ý quản trị giúp nâng cao hơn nữa sự hài lòng của khách hàng cá nhân vay vốn tại Vietcombank Trà Vinh thời gian tới.
Tác động từ nhân khẩu học đến hành vi quản lý tài chính của khách hàng cá nhân tại tỉnh An Giang

Tác động từ nhân khẩu học đến hành vi quản lý tài chính của khách hàng cá nhân tại tỉnh An Giang

Nghiên cứu xác định mức độ tác động của nhân tố nhân khẩu học đến hành vi quản lý tài chính của khách hàng cá nhân trên địa bàn tỉnh An Giang. Nghiên cứu được thực hiện bằng cách phỏng vấn 200 khách hàng cá nhân. Kết quả có 190 bảng câu hỏi đạt yêu cầu và được làm sạch, mã hóa và xử lý bằng phần mềm SPSS 20.0. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, tác giả cũng đưa ra kết luận và kiến nghị giúp khách hàng cá nhân nhìn nhận và khắc phục những hạn chế, phát huy những lợi thế, những biện pháp phù hợp về cách thức quản lý tài chính của mình.
Các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi gửi tiền tiết kiệm cá nhân của giới trẻ Việt Nam

Các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi gửi tiền tiết kiệm cá nhân của giới trẻ Việt Nam

Bài viết tập trung nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi gửi tiền tiết kiệm cá nhân của giới trẻ Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích định lượng với mô hình phát hiện nhân tố (EFA) nhằm đảm bảo tính riêng có trong từng loại hình khảo sát và nhân khẩu học. Tác giả lựa chọn đối tượng nghiên cứu là sinh viên và giảng viên trẻ ở Trường Đại học Thương mại, từ đó, chỉ ra mô hình ảnh hưởng và đề xuất các giải pháp đối với các tổ chức tín dụng (TCTD) trong thời gian tới.
“One-stop bank” và hệ sinh thái tài chính đa tiện ích cho khách hàng cá nhân

“One-stop bank” và hệ sinh thái tài chính đa tiện ích cho khách hàng cá nhân

Trong cuộc đua chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ ở các ngân hàng, mô hình “one-stop bank” - một điểm đến, đa dịch vụ được xem là hướng đi mới giúp ngân hàng có lợi thế lớn khi khách hàng cá nhân có thể sử dụng cả hệ sinh thái tài chính được thiết kế riêng từ sản phẩm tiền gửi, thanh toán, vay vốn…
Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại BIDV – Trà Vinh

Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại BIDV – Trà Vinh

Nghiên cứu 150 khách hàng cá nhân giao dịch tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh (BIDV Trà Vinh), thông qua mô hình hồi quy Logistic, tác giả xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng.