Cục Thuế tỉnh Bình Thuận phát động thi đua khen thưởng người nộp thuế

PV

Cục Thuế tỉnh Bình Thuận vừa phát động hai phong trào thi đua thực hiện các chỉ tiêu thu nộp ngân sách với quyết tâm cao nhất, nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2023.

Cục Thuế tỉnh Bình Thuận tặng bằng khen cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Phòng TTHT
Cục Thuế tỉnh Bình Thuận tặng bằng khen cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Phòng TTHT

Bà Trần Thị Diệu Hoàng - Cục trưởng Cục thuế Bình Thuận cho biết, năm 2022, ngành Thuế tỉnh đã chủ động thực hiện các giải pháp tăng cường quản lý thuế, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, tăng cường chống thất thu, tích cực thu hồi nợ đọng và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Qua đó, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi…

Qua đó, ngành Thuế Bình Thuận đã hoàn thành vượt mức dự toán do Bộ Tài chính, HĐND và UBND tỉnh giao với số thu nội địa đạt 10.090 tỷ đồng, bằng 140,37% dự toán (vượt 2.902 tỷ đồng) và bằng 99,62% so với cùng kỳ.

Nhận thức rõ thi đua, khen thưởng là động lực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Thuế, ngay từ đầu năm 2022, Cục Thuế tỉnh Bình Thuận đã phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đối với người nộp thuế và nội ngành với khẩu hiệu thi đua “Tăng cường đoàn kết, sáng tạo, chủ động thích ứng trong tình hình mới, đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác thuế năm 2022 và giai đoạn 2021-2025”. Đồng thời, tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Thuế, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đơn vị.

Cục Thuế tỉnh Bình Thuận cũng liên tục phát động các phong trào thi đua thực hiện các chỉ tiêu thu nộp ngân sách hàng quý, 6 tháng và thi đua nước rút cuối năm với quyết tâm cao nhất, nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2022.

Cục Thuế tỉnh luôn chú trọng đổi mới cả nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thi đua, khen thưởng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và tài chính ngân sách giai đoạn 2021-2025 của Tỉnh.

Việc thực hiện các phòng trào thi đua đã tạo được sức mạnh tổng hợp giúp Đây là năm thứ 2 liên tiếp tỉnh Bình Thuận có số thu nội địa vượt trên 10.000 tỷ đồng qua 30 năm kể từ khi tái lập tỉnh, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn sau ảnh hưởng của dịch bệnh. Điều này đã góp phần tạo tiền đề quan trọng giúp tỉnh Bình Thuận hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và giai đoạn 2021 - 2025.

Với sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu, Cục Thuế Bình Thuận đã hoàn thành chỉ tiêu cấp trên giao và nằm trong Top 5 các cục Thuế cả nước được Tổng cục Thuế khen thưởng vì đã có thành tích đột xuất, xuất sắc trong việc triển khai thực hiện hóa đơn điện tử giai đoạn 1 và giai đoạn 2; 05 tập thể và 10 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận tặng Bằng khen vì đã có đóng góp tích cực trong việc hoàn thành chỉ tiêu triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Với những thành tích đạt được, trong năm 2022, Hội đồng thi đua khen thưởng Cục Thuế tỉnh đã họp xét và trình các cấp khen thưởng đối với 55 tập thể và 439 cá nhân ngành Thuế, người nộp thuế, từ đó tạo động lực cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tiếp tục phấn đấu, cống hiến vì sự phát triển của tỉnh Bình Thuận nói chung và ngành Thuế nói riêng. Đồng thời, tập thể Cục Thuế tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Cục Thuế tỉnh Bình Thuận tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng các phong trào thi đua; nhân rộng các tập thể, cá nhân có sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị làm lợi cho cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Đồng thời, vận động cán bộ, công chức, người lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của Ngành.

Năm 2023, Cục Thuế Bình Thuận phát động phong trào thi đua yêu nước với 2 đợt, cụ thể: Đợt 1 (từ nay đến ngày 30/6/2023), có chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”, 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc, 48 năm giải phóng quê hương Bình Thuận và giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Đợt 2 (từ ngày 01/7/2023 đến ngày 31/12/2023) với nội dung: Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh, liệt sĩ, 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 34 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân.