Chất lượng công tác khen thưởng của ngành Tài chính ngày càng được nâng lên

Theo mof.gov.vn

Sáng nay (22/11/2021), Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã công bố quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng tại Bộ Tài chính. Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn và ông Phạm Huy Giang - Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tham dự buổi công bố quyết định.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn và ông Phạm Huy Giang - Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn và ông Phạm Huy Giang - Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Theo Quyết định số 144/QĐ-BTĐKT, Đoàn thanh tra có 6 thành viên do ông Đỗ Ngọc Toàn - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, làm trưởng đoàn. Nội dung thanh tra tập trung vào việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng tại Bộ Tài chính; thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2021, những việc liên quan có thể xem xét trước hoặc sau thời hạn trên; thời gian thanh tra là 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Báo cáo tóm tắt việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng của Bộ Tài chính giai đoạn từ 01/01/2019 đến ngày 31/12/2020, ông Ngô Chí Tùng - Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng Bộ Tài chính cho biết, trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính luôn quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng và coi đây là một nội dung quan trọng, là trách nhiệm của các cấp lãnh đạo đơn vị, tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng. Các phong trào thi đua của Bộ Tài chính có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, biện pháp thi đua thiết thực, hiệu quả, gắn với các nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị…

Cùng với đó, hệ thống chính sách quy định, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tài chính ngày càng hoàn thiện, được ban hành đầy đủ, kịp thời. Chất lượng công tác khen thưởng ngày càng được nâng lên; công tác xây dựng, tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến được các cấp đơn vị trong ngành Tài chính quan tâm, thực hiện với nhiều hình thức, biện pháp tuyên truyền đa dạng, nội dung phong phú. Ngành Tài chính cũng triển khai ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào công tác thi đua, khen thưởng, giúp cho công tác thi đua khen thưởng của Ngành được triển khai một cách hiệu quả, đồng bộ và thông suốt…

Toàn cảnh buổi công bố Quyết định Thanh tra.
Toàn cảnh buổi công bố Quyết định Thanh tra.

Tại buổi công bố Quyết định, ông Phạm Huy Giang - Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cho rằng, ngành Tài chính là một ngành lớn, giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế của đất nước. Trong những năm qua, ngành Tài chính đã triển khai rất nhiều nhiệm vụ trong các phong trào thi đua, công tác khen thưởng, tôn vinh điển hình tiên tiến…

“Chúng tôi mong muốn qua những lần thanh tra như này sẽ là dịp để Bộ Tài chính rà soát lại việc triển khai thực hiện các quy định pháp luật về công tác thi đua khen thưởng. Đồng thời, qua công tác thanh tra cũng góp phần tìm ra các nhân tố, các cách làm hay, cách làm mới để chúng tôi đúc kết, tổng hợp, tham mưu nhân rộng trong các bộ, ngành, địa phương…”- ông Phạm Huy Giang - Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương nói.

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn đã yêu cầu Vụ Thi đua - khen thưởng phối hợp cùng các đơn vị được thanh tra phân công đội ngũ có trách nhiệm làm việc với đoàn thanh tra, cung cấp đầy đủ, minh bạch các tài liệu cho Đoàn thanh tra và tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn hoàn thành nhiệm vụ, đúng tiến độ.

Về phía Đoàn thanh tra, Thứ trưởng cũng đề nghị các thành viên trong đoàn và các đơn vị được thanh tra đảm bảo chấp hành đúng quy trình phòng chống dịch COVID-19. Thứ trưởng cũng mong muốn qua công tác thanh tra, Đoàn sẽ rút ra các bài học kinh nghiệm thực tiễn để giúp Bộ Tài chính thực hiện tốt hơn công tác thi đua - khen thưởng trong thời gian tới.