Khen thưởng người nộp thuế có thành tích xuất sắc trong chấp hành nghĩa vụ thuế

Việt Dũng

Tổng cục Thuế vừa có văn bản yêu cầu cục Thuế các địa phương khen thưởng người nộp thuế có thành tích xuất sắc trong việc chấp hành nghĩa vụ thuế đối với ngân sách nhà nước năm 2022.

Năm 2021, ngành Thuế đã ghi nhận, tôn vinh thành tích hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ nộp thuế của các tổ chức, cá nhân.
Năm 2021, ngành Thuế đã ghi nhận, tôn vinh thành tích hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ nộp thuế của các tổ chức, cá nhân.

Tổng cục  Thuế vừa có Công văn số 143/TCT-TTHT yêu cầu các đơn vị trong toàn Ngành hướng dẫn người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2022.

Theo đó, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế căn cứ tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế, đối chiếu với tiêu chuẩn khen thưởng, thực hiện xét khen thưởng đối với người nộp thuế có thành tích xuất sắc theo quy định.

Cụ thể hình thức khen thưởng gồm: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Giấy khen của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; Giấy khen của Cục trưởng Cục Thuế.

Tổng cục Thuế cũng lưu ý các đơn vị về khai một số chỉ tiêu trên các mẫu biểu, như: Doanh thu, Số thuế đã nộp ngân sách nhà nước, Nợ thuế, Xử phạt vi phạm thủ tục về thuế, Xử phạt vi phạm phát hiện qua thanh tra, kiểm tra thuế.

Tổng cục Thuế chỉ đạo Cục Thuế các địa phương cần phát động thi đua, tuyên truyền, thông báo rộng rãi tới người nộp thuế trên địa bàn quản lý về công tác khen thưởng người nộp thuế nhằm xây dựng, theo dõi, nhân rộng những người nộp thuế tiêu biểu trong những năm tiếp theo.

 

Hồ sơ đề nghị khen thưởng bao gồm: Tờ trình Tổng cục Thuế;  Trích ngang thành tích của người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế; Báo cáo thành tích có xác nhận của Cục Thuế và xác nhận của đơn vị chủ quản (nếu có) đối với trường hợp Cục Thuế có hồ sơ đề nghị Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.