VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tin tức, bài viết mới nhất về: KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020

Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020

30 năm qua, với tinh thần đoàn kết, đồng sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn thách thức, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã từng bước ổn định, phát triển; hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ gắn với hiện đại hoá và phát triển nguồn nhân lực. Qua đó khẳng định vai trò quan trọng trong hệ thống tài chính công. Trong mỗi giai đoạn phát triển của Kho bạc Nhà nước, việc hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, kiện toàn tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực luôn được đặt vào vị trí đặc biệt, được xem là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tạo nền móng thực hiện cải cách, đổi mới góp phần quan trọng vào việc thực hiện thành công Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước.

Kho bạc Nhà nước huy động trái phiếu chính phủ đạt 70% kế hoạch năm

Kho bạc Nhà nước huy động trái phiếu chính phủ đạt 70% kế hoạch năm

Phiên đấu thầu thành công trái phiếu chính phủ trong những ngày cuối của tháng 10/2019 đã góp phần đưa khối lượng huy động của Kho bạc Nhà nước trong 10 tháng đạt 174.181,5 tỷ đồng, tương 70% kế hoạch phát hành năm 2019.

Thêm một công cụ phòng vệ rủi ro cho nhà đầu tư trái phiếu Chính phủ

Thêm một công cụ phòng vệ rủi ro cho nhà đầu tư trái phiếu Chính phủ

Hiện nay, công tác chuẩn bị cho việc triển khai sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ (TPCP) 5 năm đã hoàn tất, dự kiến sẽ chính thức tổ chức giao dịch vào ngày 04/7/2019 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Việc triển khai sản phẩm hợp đồng tương lai TPCP kỳ hạn 5 năm được kỳ vọng sẽ đáp ứng tốt nhu cầu phòng vệ rủi ro của nhà đầu tư cũng như sự phát triển thị trường TPCP.