Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên - Huế tập trung nguồn thu đầy đủ kịp thời, kiểm soát chi chặt chẽ, hiệu quả

Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên - Huế tập trung nguồn thu đầy đủ kịp thời, kiểm soát chi chặt chẽ, hiệu quả

Năm 2022, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thừa Thiên - Huế đã chủ động, linh hoạt triển khai đồng bộ các giải pháp trong quản lý, điều hành ngân quỹ nhà nước. Nhờ đó, đơn vị đã thực hiện thu ngân sách đạt 12.178 tỷ đồng, thực hiện kiểm soát chi đạt 15.653 tỷ đồng. Phát huy kết quả này, KBNN Thừa Thiên - Huế đã, đang triển khai một số giải pháp trọng tâm trong quản lý, điều hành ngân quỹ nhà nước năm 2023.
Kho bạc Nhà nước Sơn La kiểm soát chi chặt chẽ, hiệu quả

Kho bạc Nhà nước Sơn La kiểm soát chi chặt chẽ, hiệu quả

Trong 11 tháng năm 2022, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Sơn La đã tích cực, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN), đáp ứng nhu cầu chi tiêu công và đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Nhờ đó, công tác kiểm soát chi NSNN tại đơn vị đã được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định.
Kho bạc Nhà nước Lào Cai tập trung các nguồn thu đầy đủ, kịp thời

Kho bạc Nhà nước Lào Cai tập trung các nguồn thu đầy đủ, kịp thời

Trong 10 tháng đầu năm 2022, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Kho bạc Nhà nước (KBNN) Lào Cai đã nỗ lực vượt khó, chủ động, linh hoạt trong triển khai nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, đơn vị đã tập trung các nguồn thu đầy đủ kịp thời, kiểm soát chi chặt chẽ, hiệu quả.
Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng -  Những bước tiến vững chắc

Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng - Những bước tiến vững chắc

Kể từ khi thành lập đến nay, sau 30 năm xây dựng và phát triển, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Lâm Đồng đã có những bước tiến vững chắc, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng, phát triển của Ngành và công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Nỗ lực đó đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận và trao tặng nhiều danh hiệu cao quý.