Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng - Những bước tiến vững chắc

Bài đăng trên Tạp chí Tài chính kỳ 2 tháng 03/2020

Kể từ khi thành lập đến nay, sau 30 năm xây dựng và phát triển, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Lâm Đồng đã có những bước tiến vững chắc, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng, phát triển của Ngành và công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Nỗ lực đó đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận và trao tặng nhiều danh hiệu cao quý.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng được thành lập theo Quyết định số 185 TC/QĐ/TCCB ngày 21/3/1990 của Bộ Tài chính và chính thức hoạt động kể từ ngày 01/4/1990. Từ đó đến nay, sau 30 năm xây dựng và phát triển, KBNN Lâm Đồng đã có những bước tiến vững chắc, đóng góp vào quá trình xây dựng, phát triển của Ngành và công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Chính truyền thống đoàn kết, nhất trí cao từ Cấp ủy, Ban giám đốc đến toàn thể cán bộ, công chức đã tạo nền tảng cho sự phát triển và trưởng thành về mọi mặt của KBNN Lâm Đồng trong suốt 30 năm qua. KBNN Lâm Đồng hiện có 5 phòng nghiệp vụ (Văn phòng, Phòng Kế toán Nhà nước, Phòng Kiểm soát chi, Phòng Thanh tra – Kiểm tra, Phòng Tài vụ - Quản trị) và 11 KBNN huyện, thành phố trực thuộc với tổng số 189 cán bộ công chức. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm và tâm huyết, tận tụy với nghề.

Thời gian qua, thực hiện nhiệm vụ quản lý quỹ ngân sách nhà nước (NSNN), KBNN Lâm Đồng đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn, đồng bộ các giải pháp, tăng cường công tác thu, kiểm soát chi NSNN chặt chẽ, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương tài chính.

Thời gian qua, thực hiện nhiệm vụ quản lý quỹ ngân sách nhà nước (NSNN), KBNN Lâm Đồng đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn, đồng bộ các giải pháp, tăng cường công tác thu, kiểm soát chi NSNN chặt chẽ, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương tài chính. Công tác thu chi NSNN trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Nếu như tổng thu ngân sách từ hoạt động kinh tế trên địa bàn Tỉnh năm 2010 là 3.460 tỷ đồng, đến năm 2015 đã tăng 58,3%, tương đương 5.935 tỷ đồng; đến năm 2019 là 8.591,112 tỷ đồng, tăng 44,8% so với năm 2015.

Về chi ngân sách, KBNN Lâm Đồng đã thực hiện kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, đảm bảo các khoản chi NSNN trong phạm vi nguồn lực được phân bổ và theo đúng các mục tiêu ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần bảo đảm nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Tỉnh. Qua triển khai nhiệm vụ cho thấy, cán bộ làm công tác kho quỹ của KBNN Lâm Đồng cũng luôn có tinh thần trách nhiệm, giữ vững phẩm chất, đức tính trung thực trong thực thi công vụ, nâng cao uy tín của Ngành đối với khách hàng.

Bên cạnh kiểm soát chặt chẽ chi thường xuyên, KBNN Lâm Đồng cũng thực hiện hiệu quả việc giải ngân vốn xây dựng cơ bản và chương trình mục tiêu với tỷ lệ giải ngân đạt 114,99% đối với nguồn vốn ngân sách trung ương, từ 93,3% - 96,6% đối với nguồn vốn ngân sách Tỉnh trong giai đoạn 2010 - 2015. Giai đoạn từ 2015 đến nay, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản và chương trình mục tiêu hàng năm của đơn vị cũng luôn duy trì ở mức trên 90% kế hoạch.

Đáng chú ý, trong công tác quản lý, điều hành ngân quỹ, KBNN Lâm Đồng đã kế hoạch hóa nhu cầu chi tại từng thời điểm và trên cơ sở đó cân đối giữa khả năng thu và nhu cầu chi NSNN; song song với việc xây dựng kế hoạch điều chuyển vốn, thực hiện điều hòa vốn linh hoạt, chặt chẽ giữa các KBNN huyện, thành phố, đáp ứng nhu cầu thanh toán chi trả của NSNN các cấp.

Với sự quan tâm chỉ đạo sát của Ban Giám đốc KBNN Lâm Đồng, đơn vị đã triển khai và vận hành thành công Hệ thống TABMIS và là một trong 17 tỉnh, thành phố trong cả nước được Bộ Tài chính khen thưởng. Ngoài ra, KBNN Lâm Đồng còn đạt tỷ lệ cao nhất trong số các đơn vị được khảo sát, điều tra xã hội học về sự hài lòng đối với dịch vụ hành chính công của các cơ quan nhà nước với kết quả đạt 98,8%; thực hiện 100% thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 được giải quyết đúng hạn, đúng luật.

Đối với các mặt công tác khác như: Huy động vốn và quản lý điều hành vốn; Công tác kế toán, tin học, cải cách thủ tục hành chính; Công tác quản lý tài chính, tài sản nội ngành; công tác thanh tra - kiểm tra… KBNN Lâm Đồng cũng sát sao đẩy mạnh và triển khai tích cực trong suốt 30 năm qua. Từ trong phong trào thi đua gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ, các tổ chức đoàn thể tiêu biểu, đóng góp vào thành tích chung của Ngành và trong công tác xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Có thể khẳng định, để có những bước tiến vững chắc trong suốt chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển, KBNN Lâm Đồng thường xuyên quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức không chỉ giỏi về kỹ năng nghiệp vụ, mà còn có phẩm chất đạo đức, tinh thần phục vụ tốt, văn minh, văn hóa.

Ghi nhận những kết quả, thành tích xuất sắc trong triển khai nhiệm vụ được giao, Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý cho KBNN Lâm Đồng. Cụ thể, KBNN Lâm Đồng đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhất, 02 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì và Hạng Ba, nhiều lượt tập thể và cá nhân được khen thưởng và tuyên dương.

Phát huy truyền thống đoàn kết nhất trí, năng động sáng tạo, vượt qua khó khăn, thử thách, trong thời gian tới, KBNN Lâm Đồng tiếp tục tập trung nguồn lực tiếp tục hoàn thành các mục tiêu Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020; xây dựng định hướng phát triển KBNN giai đoạn 2021-2030; quan tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm nêu gương và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; quán triệt và thực hiện tốt đường lối, quan điểm của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sắp xếp, tinh gọn bộ máy gắn với hiện đại hóa công nghệ quản lý để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống KBNN.