Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thanh kiểm tra thuế

Việt Dũng

Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thanh kiểm tra thuế, trong 2 ngày 5-6/4/2022, Tổng Cục Thuế đã tổ chức Khóa đào tạo kiến thức, kỹ năng công tác thanh tra, kiểm tra thuế cho công chức thuộc cơ quan Tổng cục Thuế.

Khóa đào tạo kiến thức, kỹ năng công tác thanh tra, kiểm tra thuế cho hơn 100 công chức thuế.
Khóa đào tạo kiến thức, kỹ năng công tác thanh tra, kiểm tra thuế cho hơn 100 công chức thuế.

Thông qua khóa đào tạo, 102 học viên là công chức từ 07 đơn vị của Tổng cục Thuế đã tiếp nhận kiến thức chuyên sâu và kỹ năng cần thiết phục vụ nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra thuế khi áp dụng vào công việc.

Tham gia giảng dạy các vấn đề thanh tra, kiểm tra trong các lĩnh vực thương mại điện tử, giao dịch liên kết, hoàn thuế, bất động sản…, các giảng viên đã đầu tư nghiên cứu biên soạn tài liệu, xây dựng bài tập, tình huống điển hình trong thực tiễn đảm bảo chất lượng giảng dạy theo đúng nội dung chương trình đề ra. 

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng khóa học, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Vũ Chí Hùng cho biết, công tác thanh tra, kiểm tra thuế ngày càng phát huy vai trò quan trọng trong hoạt động quản lý thuế, nhất là trong cơ chế tự khai, tự nộp hiện nay.

Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra thuế đảm bảo người nộp thuế chấp hành đúng pháp luật về thuế, cơ quan thuế thu đúng, thu đủ số thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước, tạo sự công bằng, bình đẳng trong chấp hành nghĩa vụ thuế của Người nộp thuế.

Đồng thời, qua thanh tra, kiểm tra phát hiện những bất cập về cơ chế chính sách, từ đó đề xuất những kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của người nộp thuế, từ đó giúp góp phần quan trọng trong thực hiện quản lý quản lý thuế và nâng cao hiệu quả thu ngân sách.