Tỉnh Lai Châu: Hoạt động xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư chuyển biến tích cực

Yến Tâm

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa của tỉnh Lai Châu tăng mạnh do Việt Nam và Trung Quốc chính thức mở cửa thông thương trở lại. Trong khi đó, Tỉnh cũng quyết định chủ trương đầu tư 12 dự án với vốn đăng ký đầu tư 2.660 tỷ đồng, góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tỉnh Lai Châu tập trung ưu tiên kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực du lịch, nông nghiệp có giá trị kinh tế cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cải thiện cơ sở hạ tầng.
Tỉnh Lai Châu tập trung ưu tiên kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực du lịch, nông nghiệp có giá trị kinh tế cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cải thiện cơ sở hạ tầng.

Mở cửa thông thương, xuất nhập khẩu sang Trung Quốc tăng mạnh

6 tháng đầu năm 2023, tình hình xuất nhập khẩu của tỉnh Lai Châu tăng mạnh do Việt Nam và Trung Quốc chính thức mở cửa thông thương. Thống kê cho thấy, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn  tỉnh nửa đầu năm 2023 ước đạt 27,5 triệu USD, bằng 71,78% kế hoạch năm, tăng 42,30% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 8,5 triệu USD, bằng 69,88% kế hoạch năm, tăng 79,45% so với cùng kỳ năm trước, trong đó giá trị hàng hóa của địa phương xuất khẩu đạt 3,4 triệu USD, tăng 9,32% so với cùng kỳ năm trước, mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là sản phẩm chè. Giá trị hàng hóa nhập khẩu đạt 19,0 triệu USD, bằng 72,80% kế hoạch năm, tăng 30,23% so với cùng kỳ năm trước, hàng hóa nhập chủ yếu là thiết bị thủy điện.

Để thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu của Lai Châu với tỉnh Vân Nam, trước đó, từ ngày 29-30/3/2023, Đoàn công tác của tỉnh Lai Châu đã làm việc với Cục Thương mại Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Theo đó, Đoàn công tác của Tỉnh đã tiếp tục trao đổi, đề nghị Sở Thương mại tỉnh Vân Nam, Cục Thương mại Châu Hồng Hà một số nội dung như: báo cáo cấp có thẩm quyền sớm chỉ định cửa khẩu Kim Thủy Hà là cửa khẩu nhập khẩu các mặt hàng trái cây rau quả tươi; cho phép các mặt hàng của tỉnh Lai Châu (Thảo quả, mía...) được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc; tổ chức Hội nghị kết nối các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại tỉnh Lai Châu năm 2023...

Tập trung phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư tại địa phương

Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh Lai Châu, trong 6 tháng đầu năm, Tỉnh đã cấp đăng ký thành lập mới 60 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 1.347,2 tỷ đồng, bằng 38,7% kế hoạch, giảm 27 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm trước; nâng tổng số doanh nghiệp trên toàn Tỉnh lên 1.921 doanh nghiệp, trong đó có 1.406 doanh nghiệp kê khai thuế, 47 doanh nghiệp đăng ký tạm dừng hoạt động; giải thể 08 doanh nghiệp.

Trong nửa đầu năm, đã có thêm 13 HTX được thành lập, bằng 43,3% kế hoạch, tăng 07 HTX so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 416 HTX, trong đó có 326 HTX hoạt động sản xuất kinh doanh, 90 HTX dừng hoạt động.

Tình hình doanh nghiệp, thu hút đầu tư 6 tháng đầu năm 2023 tại tỉnh Lai Châu. 
Tình hình doanh nghiệp, thu hút đầu tư 6 tháng đầu năm 2023 tại tỉnh Lai Châu. 

Về hoạt động đầu tư, trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Lai Châu cũng quyết định chủ trương đầu tư 12 dự án với vốn đăng ký đầu tư 2.660 tỷ đồng, tăng 01 dự án so với cùng kỳ năm trước; điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư 12 dự án.

Như vậy, lũy kế đến nay trên địa bàn tỉnh có 289 dự án với tổng vốn đầu tư 141,25 nghìn tỷ đồng, trong đó: 170 dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động; 42 dự án đang triển khai thi công, 77 dự án đang hoàn thiện thủ tục pháp lý (chưa triển khai thi công).

Để đảm bảo các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đại diện tỉnh Lai Châu cho biết, trong thời gian tới, Tỉnh tiếp tục rà soát, đánh giá tiềm năng, lợi thế của từng ngành, lĩnh vực, từng địa phương để bổ sung danh mục thu hút đầu tư vào địa bàn.

Trong đó, Tỉnh sẽ tập trung ưu tiên kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực du lịch, nông nghiệp có giá trị kinh tế cao, giải quyết được nhiều việc làm cho người lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xóa đói giảm nghèo, cải thiện cơ sở hạ tầng.