Lai Châu: Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm

Phạm Nga

Trên cơ sở những kết quả đạt được của năm 2022, tỉnh Lai Châu tiếp tục đề ra các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng hàng hóa năm 2023.

Năm 2023, toàn tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh phổ biến, hướng dẫn áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng.
Năm 2023, toàn tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh phổ biến, hướng dẫn áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng.

Nhằm thúc đẩy hoạt động nâng cao năng suất chất lượng trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành một số cơ chế chính sách cùng kế hoạch để triển khai thực hiện. Cùng với đó chỉ đạo các sở, ngành tích cực thông tin, truyền thông nội dung nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất và kinh doanh sản phẩm hàng hóa.

Nhờ đó, trong năm 2022, công tác hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh đã thu được một số kết quả tích cực.

Cụ thể, toàn Tỉnh có 2 doanh nghiệp tiếp tục duy trì áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; hệ thống quản lý chất lượng theo hệ thống an toàn thực phẩm ISO 22000:2005, VietGAP, Rainforest (RA) và HACCP. Ngoài ra, còn có 25 cơ sở sản xuất xây dựng và công bố tiêu chuẩn cho 39 sản phẩm và đăng ký sử dụng mã số, mã vạch, QR code để truy xuất nguồn gốc…  

Năm 2023, toàn tỉnh Lai Châu sẽ tiếp tục đẩy mạnh phổ biến, hướng dẫn áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, nhất là các công cụ hỗ trợ sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh cho doanh nghiệp.

Đồng thời, tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về tiêu chuẩn hàng hóa, năng suất chất lượng, mã số mã vạch, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa. Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thiết lập, tối ưu hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp; tăng cường tham quan, trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật gia tăng năng suất.

Mặc dù là tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng UBND tỉnh Lai Châu vẫn đặt mục tiêu phấn đấu xây dựng đội ngũ chuyên gia và đội ngũ giúp việc về năng suất chất lượng đạt tiêu chuẩn quy định.