Tháng 9/2022: Tổ chức 15 phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ

Tháng 9/2022: Tổ chức 15 phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ

Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) cho biết, trong tháng 9/2022, Kho bạc Nhà nước tổ chức 15 phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ với tổng giá trị gọi thầu là 27.500 tỷ đồng. Đáng chú ý, lợi suất trung bình trái phiếu chính phủ tăng mạnh từ 30,4 đến gần 81 điểm so với trung bình tháng trước.
Đầu tư bất động sản, kênh giữ vốn an toàn?

Đầu tư bất động sản, kênh giữ vốn an toàn?

Theo một số chuyên gia, tại Việt Nam, đầu tư bất động sản vẫn là kênh đầu tư dự trữ vốn an toàn, trong bối cảnh lợi suất của các tài sản thu nhập cố định đã và đang giảm, nhà đầu tư ngày càng quan tâm hơn đến thu nhập và tiềm năng tăng giá thuê của các dự án bất động sản.
Mật độ cư dân cao: Đô thị sẽ tăng sức cạnh tranh?

Mật độ cư dân cao: Đô thị sẽ tăng sức cạnh tranh?

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội nhận định, với tốc độ gia tăng như hiện nay, đến năm 2020 dân số Hà Nội ước tính có trên 10 triệu người, gần bằng dân số dự báo vào năm 2050. Trước vấn đề gia tăng dân số, nhiều chuyên gia về quy hoạch phát triển đô thị cho rằng đây vừa là áp lực nhưng cũng tạo cơ hội cho Thủ đô trong quá trình cạnh tranh toàn cầu.