11 tháng, Kho bạc Nhà nước đã phát hành 182,222 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Gia Hân

Tính từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã phát hành tổng cộng 182,222 tỷ đồng trái phiếu chính phủ (TPCP), tương ứng với 46% kế hoạch năm 2022 (400,000 tỷ đồng).

Nguồn: Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam
Nguồn: Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam
 

Trong tháng 11/2022, KBNN tổ chức 10 phiên đấu thầu TPCP với tổng giá trị gọi thầu (GTGT) là 59,500 tỷ đồng, tỷ lệ trúng thầu là 71.9%.

KBNN chỉ gọi thầu 2 kỳ hạn 10 năm và 15 năm với mức trúng thầu lần lượt là 35,740 tỷ đồng (tỷ lệ trúng thầu 87.2%) và 7,050 tỷ đồng (tỷ lệ trúng thầu 38.1%). Lãi suất trúng thầu trung bình của kỳ hạn 10 năm và 15 năm tiếp tục xu hướng tăng so với lãi suất trúng thầu tháng 10 lên 4.56% (tăng 0.91%) và 4.73% (tăng 0.83%).

Theo đó, tổng giá trị phát hành của kỳ hạn 10 năm của KBNN là 107,812 tỷ đồng (đạt 77% kế hoạch năm), 15 năm là 63,520 tỷ đồng (đạt 42% kế hoạch năm), 20 năm là 2,265 tỷ đồng (đạt 8% kế hoạch năm) và 30 năm là 8,625 tỷ đồng (đạt 25% kế hoạch năm).

KBNN cho biết, so với cùng kỳ năm ngoái, giá trị phát hành của TPCP kỳ hạn 10 năm giảm 20,315 tỷ đồng (giảm 16%), 15 năm giảm 27,120 tỷ đồng (giảm 30%), 20 năm giảm 15,863 tỷ đồng (giảm 88%) và 30 năm giảm 16,224 tỷ đồng (giảm 65%).

Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách xã hội đã tiến hành gọi thầu TPCP bảo lãnh trong tháng 11 ở các kỳ hạn 3 năm (3,000 tỷ đồng), 5 năm (4,000 tỷ đồng), 10 năm (1,500 tỷ đồng) và 15 năm (1,500 tỷ đồng), tỷ lệ đặt thầu/gọi thầu đạt 76.1%. Trong đó, trái phiếu kỳ hạn 3 năm trúng thầu 2,900 tỷ đồng (tỷ lệ trúng thầu 96.7%), kỳ hạn 5 năm trúng thầu 2,700 tỷ đồng (tỷ lệ trúng thầu 67.5%).

Nguồn: Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam
Nguồn: Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam

Như vậy, tính đến hết tháng 11, Ngân hàng Chính sách xã hội đã phát hành 14,900 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm và 5 năm.

Nguồn: Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam
Nguồn: Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam

Ngoài ra, trong 11 tháng đầu năm, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 7,640 tỷ đồng TPCP.

 

Lợi suất trung bình TPCP trong tháng 11/2022 tăng từ 0.03% đến 0.12% tại tất cả các kỳ hạn so với trung bình tháng 10/2022. Việc lợi suất các nước chững lại trong tháng qua, tỷ giá USD/VND biến động khá giằng co và có xu hướng giảm từ tuần thứ 2 của tháng 11 đã giảm bớt áp lực tăng lên lãi suất trong nước, tuy nhiên khối lượng giao dịch outright vẫn giảm đáng kể, cho thấy tâm lý cẩn trọng tiếp tục được duy trì.