Malaysia thúc đẩy năng suất chất lượng

Malaysia thúc đẩy năng suất chất lượng

Tăng trưởng của Malaysia chủ yếu được thúc đẩy bởi đầu vào thông qua bơm vốn và lao động vào nền kinh tế. Tuy nhiên, hiện nay, Malaysia chuyển từ định hướng đầu vào sang tăng trưởng dựa trên năng suất để đạt được tăng trưởng kinh tế bền vững.
ASEAN-5 và 5 đòn bẩy thúc đẩy phục hồi kinh tế

ASEAN-5 và 5 đòn bẩy thúc đẩy phục hồi kinh tế

Các nước ASEAN mới nổi (Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam) bắt đầu cuộc khủng hoảng ở thế bất lợi, COVID-19 đã bộc lộ và đặt ra các thách thức lớn với 5 nền kinh tế ASEAN này.