Hải quan Quảng Ninh dẫn đầu SIPAS và xếp hạng xuất sắc Par-Index năm 2021

Hải quan Quảng Ninh dẫn đầu SIPAS và xếp hạng xuất sắc Par-Index năm 2021

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức Hội nghị công bố kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính (CCHC), chỉ số đo lường sự hài lòng, chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện và đánh giá mức độ, xếp hạng chính quyền điện tử của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021.
DATC thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021

DATC thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021

Mặc dù, phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn khi thực hiện giãn cách xã hội, các hoạt động kinh doanh bị gián đoạn, nhưng bám chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Tài chính cùng tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, nhân viên, năm 2021 Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã hoàn thành “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch an toàn tuyệt đối, vừa hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh.
Dự báo nền kinh tế Việt Nam năm 2021 và một số giải pháp phát triển

Dự báo nền kinh tế Việt Nam năm 2021 và một số giải pháp phát triển

Năm 2021 với nhiều diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đáng kể đến kinh tế - xã hội của tất cả các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Bài viết phân tích dự báo nền kinh tế Việt Nam năm 2021 và một số giải pháp của Việt Nam cho phát triển kinh tế năm 2021.
Kịch bản kinh tế năm 2021 và một số giải pháp đặt ra

Kịch bản kinh tế năm 2021 và một số giải pháp đặt ra

Báo cáo "Kinh tế Việt Nam 2020 và triển vọng 2021: Đổi mới để thích ứng" do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) thực hiện với sự hỗ trợ từ Chương trình Aus4Reform (Australia) đã đưa ra 2 kịch bản tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2021.
Bộ Tài chính lấy ý kiến về dự thảo Báo cáo công khai dự toán NSNN năm 2021

Bộ Tài chính lấy ý kiến về dự thảo Báo cáo công khai dự toán NSNN năm 2021

Bộ Tài chính biên soạn và phát hành “Báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 Chính phủ trình Quốc hội” nhằm cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác những thông tin chủ yếu liên quan đến đánh giá của Chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2020 và dự kiến dự toán thu chi NSNN năm 2021 trình Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ mười xem xét, quyết định.