Bộ Tài chính lấy ý kiến về dự thảo Báo cáo công khai dự toán NSNN năm 2021

Thanh Dương (t/h)

Bộ Tài chính biên soạn và phát hành “Báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 Chính phủ trình Quốc hội” nhằm cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác những thông tin chủ yếu liên quan đến đánh giá của Chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2020 và dự kiến dự toán thu chi NSNN năm 2021 trình Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ mười xem xét, quyết định.

Ngày 26/8/2019, Bộ Tài chính tổ chức buổi lễ khai trương Cổng công khai NSNN, dự kiến sẽ đem lại những tác động tích cực đối với hoạt động tài chính ngân sách nhà nước nói chung và công khai ngân sách nói riêng.
Ngày 26/8/2019, Bộ Tài chính tổ chức buổi lễ khai trương Cổng công khai NSNN, dự kiến sẽ đem lại những tác động tích cực đối với hoạt động tài chính ngân sách nhà nước nói chung và công khai ngân sách nói riêng.

Việc biên soạn và phát hành “Báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 Chính phủ trình Quốc hội” được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và trên cơ sở các báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương năm 2021. 

“Báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 Chính phủ trình Quốc hội” gồm 4 phần: Đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020; Dự kiến dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023; Phụ lục số liệu liên quan.

Bản ngân sách dành cho công dân 2020 do Bộ Tài chính phát hành.
Bản ngân sách dành cho công dân 2020 - Dự toán NSNN năm 2020 trình Quốc hội.

Nhằm đảm bảo mục tiêu đưa công tác xây dựng dự toán ngân sách nhà nước ngày càng minh bạch, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hướng tới các mục tiêu phục vụ xã hội, cộng đồng một cách tốt nhất, Bộ Tài chính đã đưa toàn văn “Báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 Chính phủ trình Quốc hội” công khai trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính để lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân. 

Bộ Tài chính đề nghị các tổ chức, cá nhân có ý kiến đóng góp, tham gia hoặc câu hỏi thắc mắc liên quan đến nội dung Báo cáo có thể gửi về Bộ Tài chính (Vụ Ngân sách nhà nước) - 28 Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội hoặc gửi về địa chỉ hòm thư điện tử: tkns@mof.gov.vn.

Tệp nội dung đính kèm:

So lieu du toan NSNN nam 2021 Chinh phu trinh Quoc hoi

Ke hoach tai chinh - NSNN 3 nam 2021-2023 Chinh phu trinh Quoc hoi

- Du toan NSNN nam 2021 Chinh phu trinh Quoc hoi