Vai trò của thị trường bất động sản trong nền kinh tế và giải pháp ổn định thị trường tại Việt Nam

Vai trò của thị trường bất động sản trong nền kinh tế và giải pháp ổn định thị trường tại Việt Nam

Thị trường bất động sản được xem là một trong những trụ cột của nền kinh tế, giúp tập trung các nguồn lực, tạo ra tài sản cố định cho quốc gia. Sự phát triển của thị trường bất động sản tạo ra động lực tăng trưởng cho các ngành nghề liên quan (thị trường tài chính, xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, nội thất, lao động...), đáp ứng nhu cầu về chỗ ở và phát triển đô thị, du lịch. Bài viết đánh giá vai trò của thị trường bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam thời gian qua, chỉ rõ những bất ổn đang tồn tại hiện nay, từ đó đề xuất các giải pháp ổn định thị trường thời gian tới.
Chuyển hướng sang phát triển nền kinh tế các-bon thấp

Chuyển hướng sang phát triển nền kinh tế các-bon thấp

Chuyển hướng sang phát triển nền kinh tế các-bon thấp (low-carbon development) là một quá trình phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp và nỗ lực từ nhiều phía khác nhau. Việt Nam cần có một chiến lược toàn diện và bền vững để đảm bảo rằng chuyển đổi này sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho nền kinh tế và môi trường. Việc chuyển hướng phát triển nền kinh tế của Việt Nam theo hướng các-bon thấp đòi hỏi sự cam kết và thực hiện các biện pháp cụ thể trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Doanh nghiệp nhà nước tiên phong trong thúc đẩy tăng trưởng

Doanh nghiệp nhà nước tiên phong trong thúc đẩy tăng trưởng

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, đổi mới khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN), Thường trực Chính phủ cho rằng, loại hình DN này cần phát huy tối đa nguồn lực đang nắm giữ (với 3,8 triệu tỷ đồng tài sản, đóng góp 29% vào GDP của đất nước), để tiên phong, góp phần thúc đẩy tăng trưởng của DN và nền kinh tế.
Xu hướng thay đổi vai trò của kế toán quản trị trong nền kinh tế toàn cầu hóa

Xu hướng thay đổi vai trò của kế toán quản trị trong nền kinh tế toàn cầu hóa

Xu hướng thay đổi vai trò của kế toán quản trị không phải là ngẫu nhiên mà được thúc đẩy nhằm thích ứng với môi trường kinh doanh hiện đại có tính linh hoạt cao trong xu thế toàn cầu. Nghiên cứu này phân tích xu hướng thay đổi vai trò của kế toán quản trị trong bối cảnh toàn cầu hóa thông qua góc nhìn lịch sử về nhu cầu cải cách hệ thống kế toán quản trị, định hướng tương lai, xu hướng và động lực thay đổi, qua đó, nâng cao hiểu biết về cách thức hoạt động của kế toán quản trị trong từng giai đoạn và vai trò kế toán quản trị trong giai đoạn hiện nay.