Những yếu tố tác động đến nợ xấu của ngân hàng thương mại Việt Nam

Những yếu tố tác động đến nợ xấu của ngân hàng thương mại Việt Nam

Bài nghiên cứu này phân tích số liệu của 22 ngân hàng thương mại đang hoạt động tại Việt Nam trong giai đoạn 2012 - 2020 để kiểm định tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô và yếu tố vi mô đến tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu đã tìm thấy 5 trong 6 yếu tố vĩ mô và yếu tố vi mô có ảnh hưởng đến nợ xấu của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số khuyến nghị nhằm góp phần hạn chế nợ xấu và thúc đẩy ngành Ngân hàng phát triển bền vững.
Sự hiện diện ngân hàng nước ngoài và những ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam

Sự hiện diện ngân hàng nước ngoài và những ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam

Bài viết nhằm xác định sự hiện diện của ngân hàng nước ngoài đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu bằng phương pháp bình phương tổng quát (FGLS) cho thấy: Sự hiện diện của các ngân hàng nước ngoài (FBANK) có tác động ngược chiều đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra: Tăng trưởng tín dụng (LGR) và quy mô ngân hàng (SIZE) có tác động cùng chiều đến hiệu quả của ngân hàng nhưng “nợ xấu” (NPL) cho kết quả ngược lại.
Nghiên cứu mức độ hài lòng của khách hàng đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời kỳ hậu COVID-19

Nghiên cứu mức độ hài lòng của khách hàng đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời kỳ hậu COVID-19

Nghiên cứu nhằm xác định mức độ hài lòng của khách hàng khi sử dụng các dịch vụ của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam sau thời kỳ hậu Covid-19. Nghiên cứu đã sử dụng mô hình SERQUAL gồm 5 nhóm yếu tố (Sự tin cậy, Khả năng đáp ứng, Tính hữu hình của dịch vụ, Sự đảm bảo và Sự cảm thông) đánh giá sự hài lòng của khách hàng với 27 chỉ tiêu thành phần. Kết quả nghiên cứu cho thấy hầu hết các khách hàng chưa thực sự hài lòng với các dịch vụ do các ngân hàng thương mại cung cấp, đặc biệt đối với Sự đảm bảo, Sự cảm thông và Tính hữu hình của dịch vụ được khách hàng đánh giá với mức độ khiêm tốn.
Agribank tham dự Diễn đàn trực tuyến Tài chính Việt Nam năm 2021

Agribank tham dự Diễn đàn trực tuyến Tài chính Việt Nam năm 2021

Tạp chí the Asian Banker vừa tổ chức Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2021 với chủ đề “Các sáng kiến quan trọng của Việt Nam hướng tới quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch”. Tham dự Diễn đàn trực tuyến có ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA), Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank; Ông Nguyễn Quốc Hùng - Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và lãnh đạo một số ngân hàng thương mại tại Việt Nam.
Quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Vấn đề rủi ro và quản trị rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng Việt Nam hiện nay đã trở nên bức thiết. Quản trị rủi ro là cách thức tốt nhất mà tất cả các chủ thể kinh doanh cần thực hiện để không bị mất vốn đầu tư. Bài viết phân tích mục tiêu chủ yếu của việc xây dựng tổng thể các yếu tố quản trị rủi ro tín dụng đối với ngân hàng thương mại, các yếu tố cơ bản của hệ thống quản trị rủi ro và các vấn đề pháp lý đặt ra hiện nay.