Triển khai đồng bộ các giải pháp huy động vốn đáp ứng nhu cầu vốn của ngân sách Trung ương

Gia Hân

Trên cơ sở các nguồn huy động vốn trong và ngoài nước, Bộ Tài chính đã giao nhiệm vụ phát hành trái phiếu Chính phủ (TPCP) năm 2023 cho Kho bạc Nhà nước (KBNN) là 400.000 tỷ đồng. Thực hiện nhiệm vụ này, KBNN sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp huy động vốn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của ngân sách Trung ương (NSTW).

Huy động vốn TPCP còn nhiều khó khăn, thách thức

Theo dự toán được Quốc hội thông qua, tổng nhu cầu vốn vay của NSTW năm 2023 là 621.015 tỷ đồng, bao gồm 430.500 tỷ đồng bù đắp bội chi NSTW và 190.515 tỷ đồng chi trả nợ gốc đến hạn.

Trên cơ sở các nguồn huy động vốn trong và ngoài nước, Bộ Tài chính đã giao nhiệm vụ phát hành TPCP năm 2023 cho KBNN là 400.000 tỷ đồng, gấp gần 1,9 lần so với kế hoạch phát hành TPCP năm 2022 điều chỉnh.

Cùng với đó, 2023 là một năm được dự báo sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức đối với công tác huy động vốn nói chung và huy động vốn thông qua phát hành TPCP nói riêng.

Tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó đoán định; chiến tranh thương mại gay gắt hơn; xung đột quân sự tại Ukraine có thể còn kéo dài; hậu quả đại dịch COVID-19 trên toàn cầu còn phải khắc phục nhiều năm; lạm phát tiếp tục ở mức cao, xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ, tăng lãi suất kéo dài tại nhiều quốc gia; nguy cơ mất thanh khoản; một số quốc gia có dấu hiệu rơi vào suy thoái kinh tế...

Trong nước, vẫn tiếp tục đối mặt với sức ép lạm phát, tỷ giá, lãi suất gia tăng; các thị trường xuất, nhập khẩu lớn, truyền thống của Việt Nam bị thu hẹp; quy mô nền kinh tế còn khiêm tốn nhưng độ mở lớn, khả năng cạnh tranh và sức chống chịu trước các cú sốc từ bên ngoài còn hạn chế; những yếu tố đột xuất, bất ngờ vẫn tiềm ẩn rủi ro, khó dự báo…

Trước những thách thức, khó khăn trước mắt, Chính phủ đã kịp thời ban hành các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước. Theo đó, sẽ tiếp tục ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Sự chỉ đạo kịp thời và cam kết của Chính phủ đã tạo thuận lợi cho KBNN triển khai công tác phát hành TPCP.

Huy động vốn đáp ứng nhu cầu vốn của NSTW

Đại diện KBNN cho biết, năm 2023, thực hiện nhiệm vụ phát hành TPCP mà Bộ Tài chính giao, KBNN sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp huy động vốn đáp ứng nhu cầu vốn của NSTW, bảo đảm nguyên tắc phối hợp chặt chẽ giữa điều hành chính sách tài khóa với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính, tiền tệ và bảo đảm các cân đối lớn.

Đồng thời, KBNN sẽ huy động vốn TPCP đảm bảo phù hợp với khả năng trả nợ, giải ngân, khả năng hấp thụ của nền kinh tế, bảo đảm hiệu quả, tránh lãng phí và tiếp tục thực hiện tái cơ cấu danh mục nợ Chính phủ, giảm rủi ro đảo nợ. Theo đó, năm giải pháp trọng tâm sẽ được KBNN đẩy mạnh triển khai trong thời gian tới gồm:

Thứ nhất, theo sát diễn biến thị trường, tình hình thu NSTW, kế hoạch trả nợ gốc đến hạn và khả năng giải ngân vốn đầu tư công để điều hành khối lượng phát hành TPCP phù hợp, trong đó, có nhu cầu vốn thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện phát hành TPCP theo phương thức đấu thầu qua Sở Giao dịch chứng khoán, đảm bảo công khai, minh bạch.

Thứ hai, phát hành linh hoạt các loại kỳ hạn TPCP để hài hòa nghĩa vụ trả nợ giữa các năm, đảm bảo mục tiêu tái cơ cấu danh mục, giảm rủi ro đảo nợ trong ngắn hạn của NSTW. KBNN phấn đấu kỳ hạn phát hành bình quân TPCP năm 2023 phù hợp với mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 23/2021/QH15 và Nghị quyết số 43/2022/QH15.

Thứ ba, điều hành lãi suất phát hành TPCP phù hợp với tình hình thị trường và nhu cầu huy động vốn của NSTW cũng như điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

Thứ tư, tiếp tục gắn kết chặt chẽ giữa huy động vốn TPCP với quản lý quỹ ngân sách nhà nước và quản lý ngân quỹ Quốc gia nhằm giảm chi phí và rủi ro nợ vay, tăng cường tính hiệu quả, an toàn, bền vững của hệ thống quản lý tài chính công và nâng cao dư địa tài khóa.

Thứ năm, đẩy mạnh nghiên cứu, triển khai các giải pháp hiện đại hóa công tác huy động vốn TPCP theo định hướng Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 nhằm đa dạng hóa các sản phẩm TPCP, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư, hình thành các mã TPCP chuẩn, thúc đẩy thanh khoản của thị trường TPCP. Đặc biệt, nhằm tăng khả năng huy động vốn cho ngân sách nhà nước và hỗ trợ phát triển thị trường vốn, củng cố cơ sở nhà đầu tư theo hướng tiếp tục cải thiện tỷ trọng đầu tư TPCP của các nhà đầu tư dài hạn.