Khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XV

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XV

Sáng ngày 20/7, thực hiện quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội, Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV chính thức khai mạc, bắt đầu nghị trình kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới.
Ngân hàng thay đổi nhân sự cấp cao trong dịch Covid-19

Ngân hàng thay đổi nhân sự cấp cao trong dịch Covid-19

Các ngân hàng có nhiều thay đổi tại vị trí tổng giám đốc và người trong HĐQT. Nhiều nhà băng miễn nhiệm vị trí phó tổng giám đốc. Phần lớn nhân sự nghỉ việc đều theo nguyện vọng cá nhân hoặc chuyển công tác tại ngân hàng khác.
Vietbank miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc theo nguyện vọng cá nhân

Vietbank miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc theo nguyện vọng cá nhân

Thông tin từ Vietbank, ngân hàng này vừa thay đổi nhân dự cấp cao, ông Nguyễn Thanh Nhung – Tổng giám đốc Ngân hàng Việt Nam Thương tín (Vietbank) xin nghỉ nguyện vọng cá nhân, Hội đồng quản trị Vietbank đã thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Thanh Nhung kể từ ngày 13/3/2020. Ông Lê Huy Dũng – Phó Tổng giám đốc Vietbank giữ chức danh Quyền Tổng giám đốc Vietbank và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Người đại diện theo pháp luật của Vietbank.
 "Sóng lớn" nhân sự cấp cao ở các ngân hàng

"Sóng lớn" nhân sự cấp cao ở các ngân hàng

Nhiều ngân hàng lớn sẽ bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên. Một số ngân hàng khác dù chưa hết nhiệm kỳ nhưng biến động nhân sự cấp cao cũng đã trở thành tâm điểm chú ý.