Thúc đẩy phát triển tài chính xanh tại Việt Nam

Thúc đẩy phát triển tài chính xanh tại Việt Nam

Tài chính xanh là một cấu phần quan trọng, đóng góp vào chiến lược tăng trưởng xanh của một quốc gia. Bởi vậy, trong thời gian qua, Việt Nam đã bắt đầu quan tâm, triển khai các kế hoạch hành động nhằm khởi động và phát triển tài chính xanh và đạt được những thành tựu nhất định.
Định hướng hoàn thiện chính sách thuế hỗ trợ phát triển nông nghiệp xanh ở Việt Nam

Định hướng hoàn thiện chính sách thuế hỗ trợ phát triển nông nghiệp xanh ở Việt Nam

Ngành Nông nghiệp Việt Nam đang có nhiều nỗ lực hướng đến nông nghiệp xanh thông qua việc áp dụng các công cụ thị trường, đặc biệt là chính sách thuế nhằm điều tiết hoạt động của hộ nông dân theo đúng định hướng phát triển bền vững. Bài viết phân tích, đánh giá chính sách thuế hỗ trợ phát triển nông nghiệp xanh ở Việt Nam trong thời gian qua và đề xuất định hướng thời gian tới. Kết quả nghiên cứu cho thấy chính sách thuế giữ vị trí quan trọng trong quá trình xanh hóa ngành Nông nghiệp. Để nâng cao hiệu quả chính sách thuế hỗ trợ phát triển nông nghiệp xanh, Nhà nước cần tối ưu mức độ tác động của các công cụ thuế ngăn ngừa sử dụng sản phẩm gây nguy hại cho môi trường cũng như tăng cường ưu đãi đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ thân thiện với môi trường.
Nhân rộng mô hình nông nghiệp xanh

Nhân rộng mô hình nông nghiệp xanh

Những năm gần đây, nhiều địa phương trong cả nước đang đẩy mạnh phát triển các mô hình nông nghiệp xanh. Đây là xu hướng đúng đắn nhằm đáp ứng nhu cầu thực phẩm sạch ngày càng cao của thị trường, hướng tới mục tiêu thực hiện hiệu quả Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang triển khai.
Phát triển nền nông nghiệp xanh, bền vững, phát thải thấp

Phát triển nền nông nghiệp xanh, bền vững, phát thải thấp

Tại Hội nghị toàn thể Chương trình Đối tác Phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam (PSAV) năm 2022 với chủ đề “Xây dựng một nền nông nghiệp xanh và gia tăng giá trị” diễn ra tại Hà Nội vào ngày 5/12/2022, các chuyên gia đã đề xuất nhiều giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh, bền vững, phát thải thấp.
Bảo vệ môi trường, phát triển bền vững từ nền nông nghiệp xanh

Bảo vệ môi trường, phát triển bền vững từ nền nông nghiệp xanh

Tăng trưởng xanh trong nông nghiệp là tăng trưởng ngành nông nghiệp về kinh tế, xã hội và môi trường, hướng tới phục hồi, bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Phát triển nông nghiệp xanh là một nội dung của phát triển bền vững, qua đó góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.
Đẩy mạnh đầu tư vào nông nghiệp carbon thấp

Đẩy mạnh đầu tư vào nông nghiệp carbon thấp

Ngày 24/9/2022, Ngân hàng Thế giới đã công bố Báo cáo “Hướng tới Chuyển đổi Nông nghiệp Xanh ở Việt Nam: Chuyển sang mô hình lúa gạo carbon thấp”. Theo báo cáo, việc chuyển đổi sang nền nông nghiệp carbon thấp sẽ đòi hỏi những khoản đầu tư đáng kể.
Phát triển nông nghiệp xanh, ứng dụng công nghệ cao ứng phó với biến đổi khí hậu

Phát triển nông nghiệp xanh, ứng dụng công nghệ cao ứng phó với biến đổi khí hậu

Những năm qua, việc sản xuất nông nghiệp của người dân thường xuyên bị ảnh hưởng bởi các hiện tượng thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu (BĐKH). Vì vậy, ngành Nông nghiệp nói chung và Liên minh Hợp tác xã (LMHTX) nói riêng đã xây dựng nhiều giải pháp và mô hình sản xuất thích ứng với BĐKH nhằm bảo đảm sinh kế cho người dân.
Hướng tới chuyển đổi nông nghiệp xanh ở Việt Nam

Hướng tới chuyển đổi nông nghiệp xanh ở Việt Nam

Ngày 24/9/2022, Ngân hàng Thế giới đã công bố Báo cáo “Hướng tới chuyển đổi nông nghiệp xanh ở Việt Nam: Chuyển sang mô hình lúa gạo carbon thấp”. Theo Báo cáo, việc chuyển sang trồng lúa carbon thấp sẽ có tiềm năng cao nhất để Việt Nam đạt mục tiêu cắt giảm 30% lượng khí mê-tan vào năm 2030, đồng thời tăng khả năng cạnh tranh của ngành hàng xuất khẩu chiến lược này.
Thúc đẩy chuỗi giá trị và sản xuất nông nghiệp xanh

Thúc đẩy chuỗi giá trị và sản xuất nông nghiệp xanh

Việc cải thiện quản lý nước và tối ưu hóa sử dụng nguyên liệu đầu vào như giống, phân bón và thuốc trừ sâu có thể giúp nông dân duy trì hoặc tăng sản lượng 5 - 10%, đồng thời giảm chi phí đầu vào 20 - 30%, từ đó tăng lợi nhuận ròng khoảng 25%.