Phân bổ hơn 13.000 tỷ đồng vốn còn lại của Chương trình phục hồi

Phân bổ hơn 13.000 tỷ đồng vốn còn lại của Chương trình phục hồi

Sáng 22/6/2023, với 476/482 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, bằng 96,36% tổng số đại biểu, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phân bổ vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của các Chương trình mục tiêu quốc gia.
Gỡ vướng về điều kiện phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm

Gỡ vướng về điều kiện phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm

Để các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có cơ sở triển khai nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, đặc biệt là các dự án sẽ được giao vốn từ nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 còn lại, Bộ Tài chính đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư có hướng dẫn cụ thể về điều kiện bố trí vốn chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm.
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhất trí phân bổ gần 15.000 tỷ đồng cho 129 dự án

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhất trí phân bổ gần 15.000 tỷ đồng cho 129 dự án

Ngày 13/2/2023, xem xét giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (đợt 2), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với đề xuất của Chính phủ về phân bổ số vốn dự kiến cho 129 nhiệm vụ, dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định.
Cân nhắc tính hợp lý, hiệu quả

Cân nhắc tính hợp lý, hiệu quả

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường, việc phân bổ, bố trí vốn cho danh mục các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội phải tuân thủ nghiêm túc nguyên tắc, tiêu chí đã quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Quốc hội. Không phân bổ, giải ngân bằng mọi giá và phải bảo đảm tính hợp lý, hiệu quả.
Tính toán hiệu quả trong triển khai giao vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Tính toán hiệu quả trong triển khai giao vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Phát biểu tại cuộc họp với các bộ, ngành về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 còn lại chưa phân bổ diễn ra ngày 15/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh, kế hoạch đầu tư công trung hạn được thực hiện trong 5 năm, do vậy số vốn còn lại chưa phân bổ, căn cứ tình hình, mục tiêu, nhu cầu của dự án Chính phủ cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng trong việc triển khai thực hiện.
Bảo đảm phân bổ vốn tập trung, không dàn trải

Bảo đảm phân bổ vốn tập trung, không dàn trải

Sáng qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Tờ trình của Chính phủ về bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài giai đoạn 2021-2025 từ số vốn chưa phân bổ và điều chỉnh dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 2). Ghi nhận các dự án được đề xuất bổ sung đều đã thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định, song, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nhấn mạnh yêu cầu Chính phủ cần tiếp tục hoàn thiện, bảo đảm phân bổ vốn đầu tư công tập trung, không dàn trải.