Quảng cáo
Tính toán hiệu quả trong triển khai giao vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Tính toán hiệu quả trong triển khai giao vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Phát biểu tại cuộc họp với các bộ, ngành về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 còn lại chưa phân bổ diễn ra ngày 15/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh, kế hoạch đầu tư công trung hạn được thực hiện trong 5 năm, do vậy số vốn còn lại chưa phân bổ, căn cứ tình hình, mục tiêu, nhu cầu của dự án Chính phủ cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng trong việc triển khai thực hiện.
Bảo đảm phân bổ vốn tập trung, không dàn trải

Bảo đảm phân bổ vốn tập trung, không dàn trải

Sáng qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Tờ trình của Chính phủ về bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài giai đoạn 2021-2025 từ số vốn chưa phân bổ và điều chỉnh dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 2). Ghi nhận các dự án được đề xuất bổ sung đều đã thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định, song, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nhấn mạnh yêu cầu Chính phủ cần tiếp tục hoàn thiện, bảo đảm phân bổ vốn đầu tư công tập trung, không dàn trải.