Tỉnh Đồng Nai kiên định với mục tiêu phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường

PV. (t/h)

Quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai đã bộc lộ nhiều bất cập và tạo ra nhiều áp lực lớn lên môi trường. Tình trạng ô nhiễm môi trường tiếp tục diễn biến phức tạp, với nhiều điểm nóng, chất lượng môi trường nhiều nơi suy giảm mạnh. Trước tình hình đó, nhằm kiên định với mục tiêu phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023.

Tình trạng ô nhiễm môi trường tiếp tục diễn biến phức tạp, với nhiều điểm nóng, chất lượng môi trường nhiều nơi suy giảm mạnh. Trong ảnh: Rác trên sông Đồng Nai.
Tình trạng ô nhiễm môi trường tiếp tục diễn biến phức tạp, với nhiều điểm nóng, chất lượng môi trường nhiều nơi suy giảm mạnh. Trong ảnh: Rác trên sông Đồng Nai.

Những năm qua, tỉnh Đồng Nai đã đạt được những thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực, nhất là nền kinh tế tăng trưởng nhanh, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Tuy nhiên, quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đã bộc lộ nhiều bất cập và tạo ra nhiều áp lực lớn lên môi trường. Tình trạng ô nhiễm môi trường tiếp tục diễn biến phức tạp, với nhiều điểm nóng, chất lượng môi trường nhiều nơi suy giảm mạnh.

Kiên định với mục tiêu phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, trong thời gian qua tỉnh Đồng Nai đã chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa, hạn chế và khắc phục ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh. Trong đó, một trong động thái rõ nhất là ngày 22/5/2023, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023. Triển khai tốt Kế hoạch này vừa góp phần bảo vệ môi trường vừa thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2023 được để ra tại Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 08/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Cụ thể, trong năm 2023, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực môi trường theo Nghị Quyết số 08-NQ/TU ngày 08/12/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI), cụ thể như sau: Thu gom và xử lý 100% chất thải y tế, 100% chất thải nguy hại, 100% chất thải công nghiệp không nguy hại, 100% chất thải rắn sinh hoạt, nâng cao công nghệ và xử lý triệt để chất thải; 100% các khu công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn có trạm xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn môi trường; xử lý hiệu quả môi trường khu công nghiệp; Duy trì tỷ lệ che phủ cây xanh đạt 52%; ổn định tỷ lệ che phủ rừng đạt 28,3%. Tăng tỷ lệ cây xanh đô thị, các cơ quan, đơn vị, đơn vị sự nghiệp.

Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phòng ngừa, hạn chế và khắc phục ô nhiễm môi trường trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội được UBND tỉnh Đồng Nai đưa ra trong Kế hoạch số 128/KH-UBND là hết sức cần thiết. Do vậy, tại Kế hoạch này, UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các thành phố, huyện, xã chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công, không để tái diễn tình trạng ô nhiễm trên địa bàn được quản lý.

Trong đó, đáng chú ý, UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh và Biên Hòa chịu trách nhiệm về chỉ tiêu thu gom và xử lý chất thải rắn nguy hại đạt 100%; chất thải rắn công nghiệp không nguy hại đạt 100%; tổ chức giám sát chất lượng nước thải sau xử lý của các hệ thống xử lý tập trung tại các khu công nghiệp đảm bảo 100% các KCN đang hoạt động trên địa bàn có trạm xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn môi trường; tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường gắn với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường; đồng thời triển khai thực hiện kí kết Chương trình liên tịch giai đoạn 2021 - 2025 và triển khai thực hiện các nội dung theo Chương trình liên tịch đã ký kết.

Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch định kỳ và đột xuất về kiểm soát ô nhiễm để ngăn chặn, xử lý các nguồn gây ô nhiễm môi trường; tăng cường kiểm tra, giám sát các nguồn thải gây ô nhiễm môi trường tại các khu vực đô thị, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các khu vực trọng điểm khác; triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên toàn tỉnh.

Tiếp tục rà soát các đơn vị sản xuất kinh doanh có lưu lượng nguồn thải lớn (nước thải, khí thải) yêu cầu lắp đặt trạm quan trắc môi trường tự động đúng tiến độ, kết nối dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, giám sát theo quy định; thực hiện chặt chẽ, đúng quy định về thẩm định, phê duyệt các thủ tục môi trường; Tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp và hỗ trợ cho vay với lãi suất ưu đãi từ nguồn vốn của Quỹ Bảo vệ môi trường đối với các dự án ưu tiên; kiểm tra và thu hồi nợ gốc, lãi vay đúng thời gian.

Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại của các đơn vị được cấp phép thu gom, xử lý chất thải nguy hại liên tỉnh hoạt động trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với UBND thành phố Biên Hòa trong việc thực hiện di dời, tái định cư khu vực khu phố 5, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa để bàn giao mặt bằng cho Bộ Quốc phòng tiến hành công tác xử lý ô nhiễm dioxin; triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản với các tỉnh giáp ranh đã thực hiện ký kết.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn đa dạng sinh học và an toàn sinh học; thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt đối với dự án đa dạng sinh học của Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai theo chỉ đạo của UBND tỉnh; thực hiện chương trình, mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh; Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Đánh giá khí hậu Đồng Nai.